Lakossági fórum a Csokonai utcában

A Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály illetékes szakemberei a Csokonai Vitéz Mihály utca lakóitól érkezett felkérés kapcsán lakossági fórumot tartottak szeptember 16-án, délután 13 órakor, ahol az érintett ingatlantulajdonosokkal közösen próbáltak megoldást találni az utca szennyvíz elvezetési gondjaira.

A mintegy tizenegy éve húzódó problémáról és annak orvoslásáról Boromisza Viktor, a Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály osztályvezetője beszélt. A találkozón jelen volt Rideg Kálmán, a Kiskunsági Víziközmű – Szolgáltató Kft. képviselője, Pintér Ferenc, a Városüzemeltetési Csoport csoportvezetője, Józsa Gertrúd, a Városüzemeltetési és Fejlesztési osztály ügyintézője és Angeli Gabriella önkormányzati képviselő.

csokonai-fórum-2

Jelenleg az utca érintett ingatlanjai nincsenek a szennyvízcsatorna-hálózatára rákötve, így esetükben közös gyűjtőhálózat üzemel. Az egyik tulajdonos udvarán egyetlen ülepítőbe érkezik az összes ház szennyvize, mely onnan a Mátyás király utcai csapadékcsatorna hálózatába kerül elvezetésre.

A belső szennyvízgyűjtő környezetvédelmi szempontból a jövőben nem tartható fenn, így a város is arra törekszik, hogy mihamarabb eredmény szülessen a hosszú ideje húzódó „szennyvízgond“ ügyében. A megoldást az jelentené, ha ezen ingatlanok szennyvízelvezetése gravitációs úton, a szennyvízcsatorna-hálózatába csatlakoztatva valósulna meg. A város megkereste a kalocsai szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetőjét, a Kiskunsági Vízközmű – Szolgáltató Kft.-t, akivel együtt megoldási alternatívákat dolgozott ki. Ezekről a lehetőségekről tájékozódhattak a tulajdonosok a lakossági fórumon. A szakemberek és a lakók megegyeztek a műszakilag és gazdaságilag is legegyszerűbb megoldás kiválasztásában. A közműegyeztetések valamint az érintetteknél történő helyszíni felmérések után szakképzett tervező készíti el a szükséges tervezetet, mely alapján az Önkormányzat kiépítheti az indokolt csatlakozási pontokat a kijelölt területeken.

csokonai-fórum-1

A közterületen lévő bekötések létesítésének költségeit telekhatárig az Önkormányzat vállalja, az ingatlanokon belüli szennyvízcsatlakozások kiépítése pedig az tulajdonosok feladata lesz.