Lakossági fórum a Szent István király út újrafásítási programjáról

Január 9-én, szerdán délután tartott lakossági fórumot Kalocsa Önkormányzata a Szent István király út újrafásítási programjáról, ahol először Pfliegel Tibor kertészmérnök tartott előadást a fák állapotáról, a csere szükségességéről, valamint ismertette a beültetni kívánt fafajtákat és a látványterveket is bemutatta a megjelenteknek.

Előzmények: a tervdokumentáció 2018. október 3-án Kalocsa város honlapján közzétételre került, ezzel egy időben a képviselő-testület tagjai számára 2018. október 11-én 13 órai kezdettel a tárgyban tartandó fórumra meghívó került megküldésre, mely tartalmazta a terv elérhetőségét és véleményezés lehetőségét. 2018. október 11-én a tervező, Pfliegel Tibor részletesen ismertette a dokumentációt a megjelent képviselő-testületi tagok előtt. A konzultációt követően a terv tartalmával kapcsolatos megkeresés, javaslat és véleményezés nem érkezett.

December 6-i testületi ülésen került napirendre a téma, azonban akkor levették napirendről azzal, hogy ilyen nagy horderejű döntés előtt kérjék ki a lakosság véleményét is, így került meghirdetésre január 9-én a fórum, melyen közel hatvanan vettek részt.

Mintegy húszan nyilvánítottak véleményt.

A hozzászólók egy része azt képviselte, hogy maradjanak a celtiszek, hiszen hozzá tartoznak a történelmi városképhez, a betegeket távolítsák el, és helyükre ugyanilyen fajtájú csemetéket ültessenek. Esetleg ne ilyen sűrűn, hanem egy-egy fának nagyobb teret engedve.

Kérdésként merült fel, hogy a kritikus állapotú városi ivóvíz-hálózat cseréjére ha a fák telepítése után kerül sor, akkor sérülhetnek, kipusztulhatnak.

Ugyanígy kritikát kapott az is, hogy a tervben szereplő fáknak nincs elég árnyéka a forró nyári napokon.

Többen a szakszerűtlen kezelés, karbantartás számlájára írták a fák pusztulását.

Érdekes adat is elhangzott: a kalocsai fasort a budapesti Millenniumi fasor mintájára ültették.

Felhívták a figyelmet, arra is, hogy a jelenlegi fasor nincs jó helyen, nagyon közel van a házakhoz, cserekor, újraültetéskor erre oda kell figyelni, akár az út mellett lévő bokorsor megszüntetésével.

Egyik hozzászólás szerint a lehető legnagyobb zöldfelületre és árnyékra kell törekedni a fasor újratelepítésénél.

Az is elhangzott, hogy igazából a belvárosiak nem szeretik a celtiszeket – volt, aki elvágta a fát fejmagasságban -, mert megsérti a homlokzatot, eltakarja az üzletek reklámját.

Vállalkozók kérték, hogy ne húzzák az időt, hanem haladéktalanul távolítsák el a beteg fákat, mert veszélyesek az üzletekre és balesetveszélyesek.

Olyan vélemény is elhangzott, hogy ne a lakosságra bízzák a döntést, akik nem értenek hozzá, csak érzelmi alapon mondják az érveiket, hanem szakember véleményének figyelembevételével a testület döntsön.

Egyik hozzászóló megköszönte a testületnek, hogy ilyen alaposan foglalkozik a kérdéssel.

Ehhez kapcsolódott egy másik hozzászóló, hogy nagyon szép gondolat a város szépítése, fejlesztése. Azt is megfogalmazta, hogy nem megoldás a fasor pótolgatása, egy átfogó koncepció szükséges, azaz teljes csere, új fasor létrehozása, nincs más megoldás. És a lakosságnak a testület mellé kell állnia, ha megszületik erről a döntés.

Dr. Bálint József azzal összegezte a háromórás fórumot, hogy mérlegelik a pro és kontra elhangzottakat a döntés meghozatala során.