LAKOSSÁGI FÓRUM A BELVÁROST ÉRINTŐ KÉRDÉSEK ÜGYÉBEN

Lakossági fórumot tartott Bolvári Ferdinánd képviselő szeptember 18-án 18 órai kezdettel a Városháza dísztermében. A találkozón a Szentháromság téri munkálatokkal és a belvárosban épülendő új óvoda projektjével kapcsolatban kaphattak tájékoztatást a megjelent érdeklődők.

Az egyház képviseletében Bábel Balázs érsek úr és Vörös Márta főmérnök asszony, városunk nevében pedig dr. Bálint József polgármester úr, Loibl László a Parkgondozó Kft. vezetője és Pintér Ferenc a Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály műszaki csoportjának vezetője vettek részt a megbeszélésen.

                                                                 Fotó: Vörös István

Elsőként a Szentháromság teret érintő munkálatokról kaphattak tájékoztatást a vendégek. Az egyházat ért támadásokra reagálva Bábel Balázs érsek elmondta, szeretné, ha megszűnnének a feszültségek az egyház és a lakosság között, majd Vörös Márta főmérnök asszonya a felújítási folyamatáról, s a feltárt leletek Kalocsán maradásának fontosságáról beszélt a jelenlévőknek.

Megtudhattuk, az érsekség magára vállalt feladatként újítja fel a Szentháromság teret a szükséges engedélyek birtokában, a városvezetés abszolút támogatásával. A munkálatok célja, hogy Kalocsa központja megújulva, méltó környezetben őrizhesse történelmének emlékeit. Jelenleg a Szentháromság téren régészeti munkák folynak, melyet megelőzően sor került a tér alatt húzódó közművek átépítésére. A víz- és elektromos vezetékek cseréje már megtörtént, a tér feltárását követően pedig új burkolatot kap a Szentháromság tér, a régi, nem működő csapadékvíz-elvezető rendszer helyére pedig új vízelvezetők kiépítésére kerül sor. 2017-ben a régészeti munkák befejezése és a terület rendezése valósulhat meg. Az elhúzódó munkálatokat a bürokratikus folyamatok, illetve a feltárás időigényessége is befolyásolja, az ásatás azonban nem megkerülhető folyamat, hiszen, ha valaki egy történelmi belvárosban 40 centiméternél mélyebben szeretne a földben munkálatokat végezni, annak törvény által előírt kötelessége az érintett terület régészekkel történő feltárása. A régészek által talált leletek az Astriceum Érseki Múzeum előkészítés alatt álló kiállításán lesznek láthatóak.

Dr. Bálint József, Kalocsa város polgármestere a Szentháromság téren folyó munkák kapcsán elmondta, a város száz százalékosan támogatja az érsekség törekvéseit, s szükség esetén annak rendelkezésére áll továbbra is. A tér körüli gépjárműforgalom tekintetében polgármesterünk elmondta, a város rendezési tervében kidolgozásra kerül a területet érintő jövőbeni forgalomváltozások lehetősége, melyek közép,hosszú távon megvalósítható folyamatok eredményei lehetnek.

A tér szobrait illetően Vörös Márta főmérnök asszony elmondta, a szükséges engedélyek birtokában áthelyezésre kerül a Szentháromság szobor, mely központi helyet kap a téren, a Szent István szobor pedig a Szent István király idején épített templom tengelyébe kerül majd. A Liszt Ferenc szobor egyelőre nem került elmozdításra, később viszont lehetőség lesz annak előrébb helyezésére is, a jobb érvényesülés érdekében.

Második napirendként az önkormányzat által Kalocsa belvárosába tervezett új óvoda megépítésére benyújtott pályázatáról beszélt dr. Bálint József. A csökkent pályázati tartalommal beadott, 75 férőhelyes új intézmény és annak melléképületeinek létesítésére irányuló támogatási igényt városunk augusztusban nyújtotta be. Pozitív bírálat esetén az új óvoda a volt Úttörő Ház udvarán kerülne felépítésre. A megépülő intézmény a Kunszt Utcai Tagóvodát váltaná ki a 2019. évi megvalósítást követősen. Polgármester úr azt is elmondta, a város nem mondott le az eredetileg tervezett, 150 fős óvoda megépítéséről. Annak létesítése azonban két ütemben valósulhat meg a megváltozott körülmények végett. A második ütemhez mintegy 200 millió forint támogatás szükséges, mely összeget további források elnyerésével szeretné biztosítani a vezetés.

A tájékoztatók után a lakosság is kérdezhetett a jelenlévő illetékesektől.

                                                                      Fotó: Vörös István