Lakossági tájékoztatás a Kubinszky utca hulladékelszállításának napjáról, 2022. július 26.