Lakossági tájékoztatás az új parkolási rendről

 

Lakossági tájékoztató a Kalocsán 2016. április 1-től bevezetésre kerülő új parkolási rendről

 

Kalocsa Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy Kalocsa belvárosában új parkolási rend – időkorlátos parkoló zóna kialakítása – kerül bevezetésre 2016. április 1-től. Az időkorlátos parkoló zóna kialakításának célja, hogy a lakosok a kialakított zónákban nagyobb eséllyel parkolóhelyhez juthassanak, a zóna közelében dolgozók akik eddig javarészt egész napra elfoglalták ezen helyeket, a munkaidejükben a zónán kívüli területeken parkoltassák járművüket.

Az időkorlátos parkolási rendszer jogszabályi háttérre támaszkodik, betartása minden gépjárművel közlekedőre vonatkozik. Az időkorlát munkanapokon, hétfőtől péntekig 08:00 órától 16:00 óráig tart, és folyamatos kettő óra várakozást tesz lehetővé, ezt követően a parkolóhelyet el kell hagyni. Az időkorlátos parkolóhelyeket parkolóhely kezdő és végpontján közúti jelzőtábla jelzi.

Az időkorlátos várakozási helyszíneket az alábbi térkép szemlélteti:

Untitled-2

A KRESZ vonatkozó előírásai szerint ahol jelzőtábla meghatározott időtartamú várakozást enged [17. § (1) bek. e) pont], a várakozás megkezdésének időpontját a járművön a jármű szélvédő üvege mögött jól látható módon elhelyezett órán jelezni kell, a lejárt órát a jármű eltávozása nélkül ismételten működésbe hozni tilos.

Untitled-3muanyag_ora_8456_LRG

 parkoló kezdete               parkoló vége                  parkolás kezdetét jelző óra

 

A parkolás ellenőrzését és szankcionálását, jogszabályi felhatalmazás alapján a rendőrhatóság és a közterület felügyelet végzi.

A szélvédő mögé elhelyezendő (papír, műanyag, stb.) parkolóóra nyomtatvány vagy papír – írószer boltban beszerezhető. Az órán a parkolóhely elfoglalásának időpontját szükséges rögzíteni.

Az ellenőrzés során szabálysértést követ el az, aki:

  • az órán későbbi időpontot rögzített, mint a parkolóhely elfoglalásának időpontja,
  • a parkolás időpontjától több idő telt el, mint a területen engedélyezett,
  • az óra nem látható módon került kihelyezésre, vagy az órán az időpont nem egyértelműen beazonosítható
  • megállapítást nyer, hogy az órán a parkolás időszaka alatt a rögzített időpont módosításra került
  • a gépjárművel több parkolóhely került elfoglalásra

Az ellenőrzések során a járművekről fénykép illetve kamerafelvétel készül, a terület köztéri kameráinak felvétele is felhasználható.

Az új parkolási rend bevezetésének kezdetétől, azaz 2016. április 1. – április 30. időszakra türelmi időt biztosítunk a lakosság részére, mely idő alatt egy adott gépjármű 3 alkalommal történő felszólítását követően kerül csak bírság kiszabásra. Mind a felszólítás, mind pedig a bírság alapját képező feljegyzés a gépkocsi szélvédőjén elhelyezett cédulával történik, mellyel egy időben a szabálysértés dokumentálásra is kerül (fotó, kamerafelvétel). A felszólítások, bírság kiszabások nyilvántartásban rögzítésre kerülnek.

A szabálysértési bírság kiszabása esetén a helyszíni bírság összege 10.000,- Ft. Az ellenőrzést végző hatóságnak mérlegelési jogköre nincs, a rögzített szabálysértés alapján a bírság kiszabásra kerül.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét és betartását.

                                                                                                             Dr. Bálint József