Lakossági tájékoztatás

Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

Az üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) kell viselni.

Amennyiben a tisztelt helyi lakosság úgy ítéli meg, hogy szükségük van a háztartásukban plusz egy mosható textil maszkra, úgy a hivatal lakossági ügyfélszolgálatán ügyélfogadási időben a kalocsai lakhellyel rendelkezők személyesen kérhetnek további 1 darabot.

A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok is látogathatók.

A 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja, és ebben az idősávban csak az alkalmazottak és ők tartózkodhatnak az üzletben.

Kalocsán a piac látogatásának a szabályai ehhez igazodnak, vagyis 9-12 óra között látogathatják a piacot a 65 évet betöltött személyek, de ebben az időzónában csak ők és az eladók lehetnek jelen a piacon.

Kalocsán az előbb említett kivételekkel valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogathatók.

A vendéglátó üzlet – így különösen az étterem, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a presszó – kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett.

A vendéglátó üzleten belül – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

A szolgáltatások szabadon bárki által igénybe vehetők, a szolgáltatás biztosítása céljából működő üzlet nyitva tarthat és látogatható.

A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról az üzemeltetőnek kell gondoskodni.

A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések

Továbbra is érvényben van, hogy rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodás tilos.

A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és temetés tartható, de a védőtávolságokat továbbra is biztosítani kell.

Kalocsa városa természetesen biztosítja kötelezően a nappali ellátást a gyermekek részére, egyrészt a rendkívüli szünet alatt is a bölcsőde működtetésével és két kijelölt óvoda megnyitásával, a kunszt utcai óvodában és a Bem Apó utca 15 szám alatti óvodában, természetesen a jogszabályban meghatározott korlátozásokkal, amelyről az óvoda honlapján tájékozódhatnak.

A diákok étkeztetése is biztosított.

A sportolásra vonatkozó védelmi intézkedések

A sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett.

Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható.