Lakossági tájékoztató a Vízmű és a Malomszögi utca útburkolat-felújítási munkálatairól

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Kalocsa Város Önkormányzata a TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00011 azonosító számú, „Szociális városrehabilitáció Kalocsán” című projektje részeként lefolytatott „Útburkolatok felújítása” közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével a vállalkozási szerződés aláírásra és a munkaterület átadásra került. 

A projekt keretén belül felújításra kerül a Vízmű és Malomszögi utcák burkolata, valamint kiváltásra kerül az útburkolat alatt található régi ivóvízvezeték és a vezetékhez csatlakozó házi bekötések.

A Szőlők köze út és a Kertekalja sor között lévő Vízmű utca 170,59 m hosszon, a Malomszögi utca – mely magába foglalja a Rózsa köz utáni 10,00 m hosszú szakaszt – 173,01 m hosszon újul meg. Az utcák meglévő csapadékvíz elvezető kialakítása a felújítással nem változik. Süllyesztett szegély épül a tervezett aszfalt burkolatok és a tervezett padkák között.

A kivitelezési munkák várhatóan 2022. szeptember hónapjára valósulnak meg.

Kérjük a lakosság szíves türelmét és a kivitelező vállalkozás munkatársaival való konstruktív együttműködést.