Lakossági tájékoztató közterület-felügyelők foglalkoztatásáról

Kalocsa Város Önkormányzata nevében tájékoztatom a lakosságot, hogy jogszabályi felhatalmazás alapján kettő fő közterület-felügyelő foglalkoztatásával a helyi lakosság mindennapi életének megkönnyítését, a jogkövető magatartás betartását kívánom elérni. Fontosnak tartom a lakosság tájékoztatását a közterület-felügyelet feladatairól, melyben elsőként a következő, főbb területeket emelem ki:

  • a közterület rendjének és tisztaságának védelme, jogsértések hatékonyabb megelőzése, megakadályozása, szankcionálása és városunk vagyontárgyainak közterületeinek védelme.
  • a közterület jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve közútkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése, kiemelten a behajtási tilalom alá eső, behajtási engedélyhez kötött közterületek rendszeres ellenőrzése (Negyvennyolcasok tere, Szent István király út „sétáló utcai szakasza, 56-os emlékpark), reklámhordozó berendezés jogszerű használata.

A feladatkörében eljáró közterület-felügyelő hivatalos személy, feladatait az önkormányzat illetékességi területén látja el.

A felügyelő az általa észlelt vagy tudomására jutott jogszabálysértés esetén köteles intézkedést tenni. A szabálysértés elkövetőjét a cselekmény súlyától függően helyszíni bírsággal sújthatja, vagy ellene feljelentéssel élhet, ennek érdekében igazoltathat. Szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt az illetékes szabálysértési hatósághoz az eljárás azonnali lefolytatása érdekében a felügyelő előállíthatja. Ellenszegülés esetén az előállításhoz a rendőrség segítségét kell kérni. A rendőrség megérkezéséig a felügyelő az érintett személyt feltartóztathatja. Az észlelt szabálysértésről feljelentés is készíthet.

A felügyelő azon dolog visszatartására intézkedhet, amelynek elkobzását a szabálysértést meghatározó jogszabályok lehetővé vagy kötelezővé teszik. Az eljárás szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról kép- és hangfelvételt készíthet. A felügyelő a helyi közúton jogosult feltartóztatni a köztisztasági szabályokat megszegő, továbbá a táblával jelzett behajtási tilalmat, vagy korlátozást megszegő járművet.

Kérem a lakosságot, hogy jogkövető magatartásukkal segítsék, és könnyítsék a felügyelők szakmai munkáját!

Tisztelettel:

Dr. Bálint József
polgármester