LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ – a Móra Ferenc utcai „Fenyves” egy részének fakivágása tárgyában

Kalocsa Város Önkormányzata által, a Kalocsa kertváros csapadékvíz – elvezető hálózat fejlesztését célzó elnyert pályázat keretében a kivitelezési munkálatok 2019. november 12. napján megkezdődtek.A fejlesztéssel érintett terület egyes szakaszai mentén és környezetében zöld növényzet található, melyeknél a hálózat nyomvonalába eső fák és cserjék kivágása szükséges minden igyekezetünk ellenére is.

Jelen feladat érinti a Móra Ferenc utcán elhelyezkedő „Fenyves” (Foktő település irányába eső) jobb oldali szakaszát is. A területen a projekt megvalósítása érdekében kialakításra kerülő nyílt vízelvezető árok nyomvonalába eső 6 darab fenyőfa kivágása vált szükségessé, illetve az ezeken kívül fennmaradó további 6 darab fenyő állapotát és annak megritkított környezetét is megvizsgálva önkormányzatunk kertészeti szakmai szempontok alapján, valamint tekintettel a fák állapotára és méretére úgy ítélte meg, hogy azok közvetlen balesetveszélyt jelentenek az ott élőkre és arra közlekedőkre, ezért azok eltávolítása megalapozott és indokolt.

A kivágás mellett természetesen egyidejűleg gondoskodni is kívánunk arról, hogy a kivágásra került fák darabszámával legalább megegyező mennyiségű többször iskolázott faegyed pótlására is sor kerüljön a közterület parkosítása és látképének esztétikus kialakítása mellett.

Egyúttal jelezni kívánjuk, hogy az érintett területen található kocsányos tölgy eltávolítását nem tervezzük.

Kalocsa Város Önkormányzata most és a jövőben is fontosnak tartja a város zöld övezeteinek növényzettel történő gazdagítását, az elöregedett faállomány folyamatos megújítását, a kipusztuló, veszélyes egyedek cseréjét, a meglévő üres fahelyek beültetését.

Önkormányzatunknak nem érdeke az öncélú természetkárosítás és az indokolatlan fakivágások engedélyezése, az ilyen jellegű intézkedéseinkről minden esetben gondos szakmai mérlegelést és a szükséges vizsgálatok elvégzését követően döntünk elsődlegesen szem előtt tartva minden kalocsai lakos élet- és vagyonbiztonságát.

Ennek érdekében a tavalyi évhez hasonlóan, amikor is a kivágásra került 137 db elöregedett balesetveszélyes faegyeddel szemben 220 db többször iskolázott facsemete telepítésére került sor, a továbbiakban is folytatni kívánjuk a város köztereinek, parkjainak és közterületeinek fásítását, megújítását.