Letette esküjét az alakuló ülésen a polgármester és az új képviselő-testület, megválasztották az alpolgármestert, a bizottságok elnökeit és tagjait

Letette esküjét az október 25-én megtartott alakuló ülésen Kalocsa város polgármestere és képviselő-testülete. Ugyanezen az ülésen került sor titkos szavazással az alpolgármester megválasztására is. Dr. Filvig Géza polgármester Simon Zoltánt javasolta a tisztségre, akit 8 igen, 2 tartózkodás és 2 nem szavazattal megválasztottak főállású alpolgármesternek. Simon Zoltán, miután letette esküjét, szót kért. Megköszönte a bizalmat, és elmondta, munkáját mindig az a cél fogja vezérelni, hogy Kalocsa fejlődését segítse.

Következő napirendben megszavazták a polgármester és alpolgármester illetményét és költségtérítését, melynek mértékét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény ide vonatkozó része szabályozza, és a település lakosságszáma alapján állapítják meg. E szerint a testület dr. Filvig Géza részére havi illetményként bruttó 698.019 Ft/hó összeget állapított meg, költségtérítésként havi illetménye 15 %-át, azaz 104.702 Ft/hó összeget. Az alpolgármester illetménye a polgármester részére megállapított összeg 70-től 90 százalékáig terjedhet, a polgármester 80 százalékban javasolta ezt megállapítani. A testület döntése szerint Simon Zoltán alpolgármester havi illetménye bruttó 558.841 Ft/hó, költségtérítése szintén az összeg 15 %-a, azaz 83.762 Ft/hó.

Ezután következett a polgármesteri program ismertetése, melynek summázata: az ötéves ciklus egyetlen célja fejleszteni, építeni és élhetővé tenni a várost.

Ugyanezen az ülésen megválasztották a bizottságok elnökeit és tagjait is.

A Pénzügyi és Vagyonellenőrzési Bizottság elnöke: dr. Körmendy Szabolcs; tagjai: Schmidt Rajmund, Jánosi György és Kákonyi István; külső tagjai: Tamás Csaba, Ferenc Elvira és Farkas Károly.

A Jogi, Ügyrendi és Európai Kapcsolatok Bizottság elnöke: Jánosi György; tagjai: dr. Körmendy Szabolcs, Tihanyi Tiborné, dr. Bagó Zoltán; külső tagok: dr. Balás László, dr. Király Krisztina, Farkas Péter.

A Gazdaságfejlesztési és Munkahely teremtési Bizottság elnöke: Kákonyi István; tagok: Pécsi Vivien, dr. Körmendy Szabolcs, Szabó Balázs; külső tagok: Korsós Ildikó, Sziklai Rudolf, Szigeti Tamás.

A Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság elnöke: Pécsi Vivien; tagjai: Tihanyi Tiborné, Schmidt Rajmund, Balogi József; külső tagok: Marsovszky Lászlóné, Kákonyi Istvánné, Eperjesi György.

A Gyermek, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: Schmidt Rajmund; tagjai: Kákonyi István, Pécsi Vivien, Király Róbert; külső tagok: Marsovszky László, Szűcs Csaba, Buzogány Szabolcs.

A Közbeszerzési Bizottság (az SZMSZ-ben foglaltak szerint) a bizottsági elnökökből áll.

E napirend végén a külső bizottsági tagok is esküt tettek.

Mielőtt az utolsó napirendre sor került volna, az ülésen részt vevő Font Sándor országgyűlési képviselő kért szót. Köszöntötte Kalocsa város új tisztségviselőit, és köszöntötte a megyei közgyűlés két kalocsai tagját is. Eredményes munkát kívánt az új testületnek és bizottságoknak, és ismét megerősítette, hogy személyével, kapcsolatrendszerével segíti a várost, hogy egy gyorsabb fejlődési ütemre váltson.

Az ülés végén rövid polgármesteri tájékoztató hangzott el, melyben szólt az előző polgármester szabadságmegváltásáról, a Szent István király út hétfőn kezdődő fakivágási és újratelepítési munkálatairól, melyről még az előző testület hozott döntést. Bejelentette, hogy a következő ülésen napirendre kerül az SZMSZ felülvizsgálata, módosító javaslataikat, észrevételeiket ezzel kapcsolatban juttassák el a jegyzőnek. Felhívta a képviselők és a bizottsági tagok figyelmét a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségre.

Végül az önkormányzat által november 1-jén a temetőben rendezendő közös gyertyagyújtásra hívta a képviselőket.