MARAD AZ IDŐKORLÁTOS PARKOLÁS

Korábbi testületi döntés alapján elkészült a város időkorlátos parkolóinak kihasználtságát és területi kiterjedését vizsgáló tanulmány, melyet a Közterület Felügyelet munkatársai által gyűjtött adatokból állítottak össze. A képviselő-testület ezen értékelés alapján tárgyalta újra január 26-i ülésén a 2016. április 1-gyel bevezetett időkorlátos parkolási rendszer működését.

A testület korábban arról döntött, hogy 2016. december 31-ig meg kell vizsgálni az új várakozási rend szerint működő parkolók kihasználtságát és területi kiterjedését annak érdekében, hogy megállapítható legyen a zónák általános funkcionálásán túl azok növelésének, csökkentésének vagy esetleges területi módosításának szükségessége.

A közterület felügyelők ellenőrzéseik alkalmával az időkorlátos területeken és azok közvetlen környezetében vizsgálták a rendelkezésre álló szabad parkolók számát, így a változó időpontokban – de minden esetben munkanapokon – gyűjtött kapacitási adatok alapján elkészülhetett az új rend működéséről szóló összefoglaló tájékoztató.

Az adatok feldolgozását követően láthatóvá vált, hogy a zónák parkolóit tekintve 42-64%-os kihasználtság tapasztalható, ami a területen 35-56 db szabad gépjármű helyet jelent átlagosan a szabályozott 98 darab várakozóhelyből.

A vizsgálat időbeli megoszlását tekintve a zónák továbbra is piaci napokon vannak leginkább leterhelve. E területeken az időjárás befolyásoló hatásával is számolni kell, hiszen tapasztalatok alapján hidegebb, csapadékos napokon nő a városközpontban dolgozók és szolgáltatásokat igénybevevők gépjárműhasználata, fokozva a parkolók telítettségét.

Emellett pedig az időkorlátos zónák közvetlen környezetében lévő várakozóhelyek kihasználtsága is nőtt. A Hunyadi utca, Tomori Pál utca és Rákóczi utca parkolóit tekintve lényegesen nagyobb terheltség  tapasztalható az újítások előtti időszakhoz képest.

A begyűjtött és elemzett adatok alapján, számos megbeszélést követően, a városüzemeltetési és fejlesztési osztály szakmai javaslatait figyelembe véve képviselő-testületünk tagjai az időkorlátos parkolási zónák megtartása mellett döntött az alábbi kiegészítéseket téve:

Maradnak az eddig kijelölt zónák a városközpontban, hiszen a már meglévők elegendő várakozási helyet biztosítanak a belvárosba érkezőknek. E területekre továbbra is hétköznapokon 8-16 között vonatkozik a 2 órás korlátozott várakozási forma.

A sétáló utca körüli magas kihasználtsági mutatók miatt egy további zóna kialakítása válhat indokolttá a jövőben, a területről kiszoruló járművek alternatív várakozási lehetőségének megteremtéséig  azonban annak bevezetése kockázatos lenne és szakmailag sem javasolt. Így újabb zónák egyelőre nem kerülnek kijelölésre ebben a térségben.

Az időkorlátos parkolás bevezetésének alapvető célja volt, hogy a belvárosban a távolabbi városrészekből gépkocsival érkező lakosoknak megfelelő parkolási lehetőség legyenek biztosítva ügyintézésük idejére. Ennek érdekében a jövőben a környékbeli lakosok és üzlettulajdonosok sem részesülhetnek mentességben.  Számukra munkanapokon a zónák közvetlen közelében lévő, 20-80 méter távolságon belüli, korlátozás alá nem tartozó várakozóhelyek használhatók a jövőben.

Kalocsa Város Önkormányzata arra kérik a lakosságot, hogy a szabályok betartásával a jövőben is segítse az időkorlátos rendszer sikeres működésének fenntartását!