MÁTÓL PÁLYÁZHATÓ A BURSA HUNGARICA

Tájékoztató a Bursa Hungarica programról

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt (“A” nyomtatvány). Lehetőségük van az érettségi előtt állóknak is benyújtani a pályázatot (“B” nyomtatvány).

A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás. Az önkormányzati csatlakozás határideje: 2017. október 2.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 7.

Annak, aki szeretné benyújtani a pályázatot, regisztrálni kell az Eper Bursa rendszerben, azt követően ugyanott ki kell töltenie a Bursa megfelelő (“A” vagy “B”) pályázatát, kinyomtatni a kész jelentkezési lapot a rendszerből, majd a megjelölt kötelező mellékletekkel együtt a Kalocsai Polgármesteri Hivatal 6-os irodájában szükséges leadnia kérelmét november 7-ig.

Pályázat benyújtásához szükséges mellékletek:

  • Az Eper Bursa rendszerből kinyomtatott, aláírt pályázat
  • A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2017/2018. tanév első félévéről
  • A pályázó állandó bejelentett lakhelyén tartózkodók számának igazolása a Népesség nyilvántartótól
  • A pályázóval egy háztartásban élők nettó jövedelmének igazolása (a családi pótlék is jövedelemnek számít)
  • Testvérekről iskolalátogatási igazolás
  • Szociális rászorultság igazolása érdekében a pályázó által benyújtott egyéb igazolások (pl. tartós betegség, fogyatékosság, árvaság, félárvaság igazolása)

Minden információ megtalálható az alábbi oldalon: www.emet.gov.hu

További információért kereshető:

Mezey Gabriella

Ifjúsági referens 78/601-300

Kalocsai Polgármesteri Hivatal

6300 Kalocsa, Szent István király u. 35.