Megalakult a Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft.

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Sajtóanyag
2020. december 02.

Azonnali, változtatás nélküli közlésre!

A sikerhez vezető út

Megalakult a Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft.

Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. létrejöttének alapvető célja, hogy városunk az előtte álló legfontosabb feladatainak: a Paks 2 építése, a Kalocsa – Paks Duna-híd megépülése, a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség kínálta lehetőségeknek, a volt Foktői úti laktanya területén egy új városrész kialakításának minél hatékonyabban tudjon eleget tenni. Továbbá, hogy a városi szolgáltatások színvonalának javítása, a smart program elindítása, turizmusfejlesztés, a város ismertségét növelő városmarketing és fesztiválszervezési feladatok a kor követelményeihez igazítva, magas színvonalon valósuljanak meg.

Az elmúlt közel egy év működési tapasztalataiból, az előttünk álló, korszakos jelentőségű fejlesztésekből, feladatokból kiindulva nyilvánvaló: önkormányzatunknak fel kell készülni, hogy a jövőben egy a versenyszféra hatékony működési elvei alapján szervezett, Kalocsa mindenek felett álló érdekét szem előtt tartó, az itt élők és itt dolgozók javát szolgáló társaság végezze a ráháruló, szerteágazó feladatokat.

Egyre nagyobb a verseny az egyes települések között, így az élbolyba kerüléshez, maradáshoz Kalocsa Város Önkormányzatának is összehangolt, rugalmas, gazdaságosan működő, kiváló szakemberek által irányított társaságra van szüksége. Olyan nonprofit cégre, amely mentes a bürokráciától, a hivatali kötöttségektől, azonnal tud reagálni a gazdasági és a jogi környezet változásaira, kihívásaira.

Miután előzetesen a képviselő-testület tagjainak, köztük az ellenzéki képviselőknek a véleményét kikértem a társaság alapításáról, és alapvetően valamennyi képviselő részéről támogató hozzáállást tapasztaltam, illetve támogatásukról biztosítottak, Kalocsa Város Önkormányzata 2020. december 1-vel megalakította a 100 százalékos önkormányzati tulajdonban lévő Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft-t.

Az új cég elsődleges feladata lesz, hogy a Paks 2 beruházás kapcsán az önkormányzatra háruló feladatokat koordinálja, szoros kapcsolatot tartson a beruházás valamennyi résztvevőjével, és minderről a lakosságot tényszerűen, hitelesen tájékoztassa.

A nonprofit kft. tervezett tevékenységi körébe tartozik a városfejlesztés, városmarketing, turizmusfejlesztés, és a kulturális központnál lévő feladatok magas színvonalon történő ellátása.

Ezúton tájékoztatom a lakosságot, hogy az új, 100 százalékban önkormányzati tulajdonban lévő társaság működésének jogi és pénzügyi előkészítése az alapítással párhuzamosan megkezdődött.
Miután a felsorolt területek az utóbbi években többnyire elhanyagoltak voltak, a működés egy éves tapasztalatainak összegzése, a disszonanciák feltárása után született a döntés, hogy a város ezeket a területeket jogilag is új formában működtesse tovább.
Hisszük, hogy az önkormányzat ezáltal jobb színvonalon, gazdaságosabban és hatékonyabban, a közjó, a lakosság javára tudja ellátni szerteágazó, szakterületenként is más és más feladatait.

Mindehhez a rengeteg feladathoz jól szervezett, a szinergiákat kihasználni tudó, szakmájukban kiemelkedő érdemeket szerzett, fiatalokból álló csapatra van szükség. Úgy gondolom, a feladatok elvégzésére olyan korszerű ismeretek birtokában lévő, idegennyelv-ismerettel rendelkező szakembereket tudtunk megnyerni, akik ténylegesen sikerre tudják vinni az egyes szakterületüket, illetve képviselni tudják a város érdekeit.

Alapos tájékozódás után a Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. vezetésével a figyelemre méltó szakmai életúttal rendelkező Zsikó Zoltánt bíztuk meg, akinek szakmai önéletrajzát – lentebb olvasható – a közvélemény elé tárom.

Ahhoz, hogy a Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. átláthatóan működjön, valamint az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak a jogai kontroll mellett érvényesüljenek, felügyelő bizottságot alakítottunk. Tagjai a város megbecsült, köztiszteletben álló polgárai, egyben – egy fő kivételével- önkormányzati képviselők is: Dr. Körmendy Szabolcs, Dr. Vincze András és Dr. Grabarits István. E bizottság legfontosabb feladata, hogy folyamatában vizsgálja és ellenőrizze a cég működését, a tulajdonosi érdekek érvényesülését. Emellett természetesen állandó könyvvizsgáló kontrollálja a működés szabályosságát.

Hisszük, hogy intézményeink hatékony működésének nincs más optimális útja, mint az egy szervezeten belül koordinált tevékenység, illetve, hogy az egyes szakterületeknek versenyszellemű gazdája legyen.

Természetes, hogy a képviselő-testület mellett a lakosság részéről is nagy az elvárás az új céggel és annak ügyvezetővel szemben, hiszen a nagy ívű fejlesztések hatékonysága mellett a városi programok színvonalának emelkedését is várjuk.

Az idei évi nehézségek ellenére célunk továbbra is az, hogy Kalocsa fejlődése valamennyi polgára és az ide látogatók számára érezhető legyen.
Jelen információ közreadásával egy időben bejelentem: az újonnan alakult Kalocsa Innovációs Központ Nonprofit Kft-vel kapcsolatos aktuális érdemi információkat az átláthatóság miatt folyamatában kívánom a közvélemény elé tárni.

Munkámat támogató képviselő-társaimmal együtt hiszem, hogy erőfeszítéseink nyomán életünk jobbra fordul és ígéretünkhöz híven Kalocsa fejlődése mindenki számára érezhető lesz, ez a sikerhez vezető utunk!

Zsikó Zoltán szakmai önéletrajza

Zsikó Zoltán Junior Prima-díjas közművelődési szakember, Bátaszék város önkormányzati képviselője, Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságának elnöke, a Zsikó Zenekar alapítója.
Szakmai pályafutását Budapesten, a Várkert Bazár Kulturális Igazgatóságán kezdte kulturális menedzserként. A Citadella, a Budavári Palota és a Várkert Bazár területhasznosítási feladatait és kulturális programjait irányította. Tolna megyei lévén, szíve hazahúzta és 2017-ben Bátaszékre költözött, a Babits Mihály Kulturális Központot működtető Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója lett. Vezetése alatt a kulturális központ előbb megszerezte a Minősített Közművelődési Intézmény Címet, majd 2020-ban – az országban egyedüli szervezetként – a Közművelődési Minőség Díjat. A társaság olyan nagy sikerű fesztiválokat szervezett, mint a Szekszárdi Szüreti Napok, a Pünkösdi Hal- és Vadünnep vagy a Háry János Mesefesztivál, amelyek Zoltán igazgatása alatt fesztiválminősítést, valamint Városmarketing Gyémántdíjat nyertek.
2019-ben Bátaszék város önkormányzati képviselője lett, amely szerepkörben szintén a kultúra területén dolgozik nap mint nap: a Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságának elnökeként felügyeli és irányítja a város kulturális életét.
Szenvedélye a zene, azon belül is a népzene. Alapítója és zenekarvezetője a tavaly 10 éves jubileumát ünneplő Zsikó Zenekarnak. A Tolna megyei Prima közönségdíjas zenekar sorra hódította meg az elmúlt években kisebb és nagyobb színpadok közönségét, itthon és külföldön egyaránt. 2014-ben a Fölszállott a páva című tehetségkutató műsor hozta meg számukra az országos ismertséget, megjárták a legnagyobb hazai fesztiválszínpadokat, külföldön koncerteztek már New Yorkban, Milánóban, Zágrábban és még számos helyen.
Gyermekkora óta a közösségért dolgozik. Egy olyan közösségért, amelynek tagjai számíthatnak egymásra, tisztelik és szeretik egymást. Célja Kalocsán, hogy az évszázad legnagyobb paksi beruházásához kapcsolódva, a város kihasználja a benne rejlő, eddig még kiaknázatlan lehetőségeket. Egy olyan fejlesztéseket és kulturális programkínálatot szeretne megvalósítani, amelyre az itteniek büszkén, sajátjukként tekintenek; az idelátogatók pedig maradandó élményekkel távoznak, jó hírét viszik a városnak.