Megalakult a Paks-Kalocsa Duna-Hídért Egyesület

Január 27-én a kalocsai városháza dísztermében tartotta alakuló közgyűlését a Kalocsa-Paks Duna-Hídért Egyesület, amelynek dokumentumai, ha a híd megépül, minden bizonnyal kortörténeti, helytörténeti jelentőségűek lesznek. Az alakuló közgyűlésen az érintett Tolna és Bács-Kiskun megyei települések polgármesterei mellett a megyei kereskedelmi és iparkamara, a térség nagyobb gazdasági társaságainak vezetői és magánszemélyek is részt vettek.  Az alapvetően az önkormányzati és civil szféra összefogására alapozott kezdeményezés megvalósításához természetesen a két megye meghatározó politikai és közéleti személyiségeire is számítanak.

Az érdeklődés nagyságát jól jelzi, hogy az alakuló ülés helyszínének meghirdetett tárgyalóterem befogadóképessége kicsinek bizonyult, így a tanácskozást a díszteremben tartották. Az alakuló közgyűlést dr. Bálint József, Kalocsa város polgármestere hívta össze és vezette. A jelen lévők többsége érdeklődéssel fogadta a híd és az oda vezető út nyomvonalának elképzelt helyét, amelyet helyszínrajzon mutattak be. E szerint a híd a foktői Duna sziget, vagy ahogy a helyiek mondják, a kis Duna felső beágazásánál, tehát Foktő és Uszód között, a két település közötti távolságot tekintve a Foktőhöz közelebb eső egyharmad részen épülne meg. A hídhoz vezető út Kalocsáról indulva, az ipari parkon át vezetve érne a Duna bal partján lévő hídfőhöz, majd azon át Dunaszentgyörgy és az Atomerőmű között  kötnék be a 6-os főútba.

Kalocsa-PaksDuna

Az alakuló közgyűlés résztvevői között kiosztott, majd egyhangú szavazással elfogadott Alapszabályban az egyesület céljait 9 pontban határozták meg. Ezek közül a legfontosabbak közé tartozik „…társadalmi párbeszéd folytatása, illetve a hídépítés ügyének előmozdítása, segítése… kormányzati, önkormányzati jogszabályalkotás és döntéshozatal előkészítési folyamatainak támogatása…a Kalocsa-Paks Duna-híd beillesztésének előmozdítása a Paksi Atomerőmű II., illetve a hazai közúthálózat fejlesztésébe… Mindazon tényeknek és érveknek felszínre hozatala, amelyek emellett szólnak, hogy a Duna kalocsai és paksi járási szakaszán híd épülhessen…”
Az alakuló ülés fontos mozzanata volt az elnökség és a felügyelő bizottság tagjainak öt évre történő megválasztása.  Az alakuló ülésen részt vevők egyhangú szavazás mellett elnöknek dr. Bálint Józsefet, Kalocsa város polgármesterét, titkárnak dr. Blazsek Balázs, Paks város címzetes főjegyzőjét, pénztárosnak Tamás Sándort, a kalocsai Híd-Coop Zrt. elnök-vezérigazgatóját választották.

A felügyelő bizottság elnöke Romhányi Károly, Gerjen község polgármestere, tagjai Papp Sándor, nyugalmazott szakaszmérnökség vezető-helyettes és Varajti László, nyugalmazott műszaki osztályvezető lettek.
Módosító javaslatokat követően a jogi személyek (cégek, intézmények, vállalatok) éves tagdíját 10 ezer forintban, a természetes személyek (magánszemélyek) tagdíját évi 3 ezer forintban állapították meg.

Dr. Bálint József az ülést záró beszédét azzal fejezte be, hogy a cél megvalósításához természetesen a két megye országgyűlési képviselőinek, meghatározó közéleti és politikai személyiségeinek támogatására is számítanak.