MEGKEZDŐDNEK A TOP FEJLESZTÉSEK KALOCSÁN

2015. decembere óta folyamatosan kerülnek meghirdetésre a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázati felhívásai. Az elsők már 2015. decemberben megjelentek és beadásra kerültek, többségük azonban ez év februárjában került kiírásra.

2015-től hosszas tervezés és komoly előkészítési munka előzte meg a TOP pályázatok megjelenését. A Megyei Önkormányzat több alkalommal egyeztetett a települések polgármestereivel és fejlesztési szakembereivel, hogy a beérkezett igények felmérése után elkészülhessen a Bács-Kiskun Megyei Integrált Területi Program, mely lefekteti az egyes témakörökre jutó források nagyságát és végrehajtásának módját is.

Városunk 5 területen tervezi pályázat beadását a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretében.

Az első TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázat 2016. január 15-én jelent meg „Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére” címmel, melynek beadásáról már május 23-i rendkívüli ülésen döntött a képviselő-testületünk. E pályázat célja a belső erőforrásokra épülő, gazdaságélénkítő és foglalkoztatás-ösztönző térségi és helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges feltételek biztosítása, illetve a szükséges önkormányzati-, üzleti infrastrukturális háttér és a szolgáltatásfejlesztések támogatása volt. A pályázat 100%-os intenzitású, sikeres elbírálás esetén pedig 800 millió forint az elnyerhető támogatási összeg. A projekt keretében felújításra kerülhet a Honvédelmi Minisztériumtól igényelt Foktői úti laktanyarész.

Képviselő-testületünk legutóbbi ülésén döntött a TOP-1.1.2-16 számú „Inkubátorházak fejlesztése” nevet viselő pályázat előkészítésének megkezdéséről is. E felhívás elsődleges célja az induló és az innovatív start-up vállalkozások ösztönzése, illetve a már működő, azonban bizonytalan lábakon álló, tőkeszegény vállalkozások növekedését, piaci stabilitását segítő inkubációs fejlesztések megvalósítása. A támogatás ugyancsak 100%-os intenzitású és kb. 220 millió forint összköltséggel készül a pályázati terv.

A TOP-4.2.1-216 kódszámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című kiírásra készülő pályázat helyszíne a Malom utca 3. szám alatti, az egykori értelmi fogyatékos bentlakásos intézményének épülete. A tervezett költség 220 millió forint. A pályázat megvalósulása után ebben az épületben kerülne elhelyezésre a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, az Idősek Klubja, a házi segítségnyújtás központja, a szociális étkeztetés, a tanyagondnoki szolgálat és az Origó központ is.

A TOP-2.1.3-16 számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” felhívás kapcsán a Rokkanttelepet és a Kertvárost érintő utcák csapadékvíz elvezetésének problémáit szeretné orvosolni a város. A műszaki tartalom véglegesítése folyamatban van, a várható összköltség pedig 200 millió forint lesz.

A TOP-1.4.1-16 kódú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázat keretében pedig közel 400 millió forintra pályázhat Önkormányzatunk, mely összeget óvodafejlesztésre fordítana a városvezetés. A képviselő-testületi határozatot megelőzően jelenleg egyeztetések folynak azzal kapcsolatban, hogy két régi óvoda épülete kerüljön felújítása, vagy azokat kiváltva inkább egy új, 5-6 csoportos óvoda valósuljon meg a fejlesztésből.

Ez utóbbi 3 projekt tervezés alatt van, s a pályázati anyagok előkészítését követően dönthet majd testületünk azok benyújtásának és jövőbeni megvalósításának feltételeiről.