Megkezdődött Kalocsa Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

HEP-logo-OK2013-ban fogadták el Kalocsa Város első Esélyegyenlőségi Programját. A 321/2011. Kormányrendelet és a 2/2012. (VI.5.) EMMI rendelet alapján elkészült tervezet fő célkitűzése volt a hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok életminőségének javítása mellett a lakosság, az intézmények és a különféle szervezetek közötti összefogás erősebbé tétele is.

A programalkotás során kiemelt szempont volt a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) összehangolása Kalocsa Város Önkormányzatának fejlesztési tervével és koncepcióival, valamint a közoktatási esélyegyenlőségi tervvel és az integrált településfejlesztési stratégiával is.

A HEP részeként helyzetelemzés készült a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, a romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjának lakhatási, foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi és szociális helyzetéről. A programhoz kapcsolódva intézkedési terv is készült, melyben meghatározásra kerültek a problémák megoldásához szükséges lépések is. A helyzetelemzés és az intézkedési terv elfogadása egyaránt a települési kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok véleményének figyelembevételével történt.

Települési önkormányzatok pályázati úton megítélt támogatásokból abban az esetben részesülhetnek, ha hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkeznek. Mivel az ilyen tervezetek felülvizsgálatát kétévente el kell végezni, így megkezdődött Kalocsa Város Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata is.

Az ellenőrzés után szeptember 30-ig kerül majd sor a tervezet hatályosítására.