MEGVÁSÁROLHATJA A POSTA MELLETTI TÁRSASHÁZ AZ ÉPÜLETÜK MÖGÖTT LÉVŐ TERÜLETRÉSZT

Elfogadta képviselő-testületünk február 26-i ülésén a posta melletti társasház területvásárlási szándékát, így annak lakói megvásárolhatják az épület mögötti közterületi telekrészt, hogy ott saját használatra elzárt parkolókat alakítsanak ki a jövőben.

Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő terület már nem tartozik a városi törzsvagyonba, mivel közterület besorolásból beépítetlen területté minősítették azt, így az értékesítésének jogi akadálya nem volt.

A társasház vételárként bruttó 10.000 Ft/m2 árat kínált a megvásárolandó területért, így  testületi döntés alapján összesen bruttó 2.360.000 forintért értékesítheti önkormányzatunk a megjelölt közterületet a Szent István király út 42. szám alatti társasház számára .

A lakóház a telekalakítási eljárás lefolytatása, valamint az értékesítendő telekrészre vonatkozó adásvételi szerződés megkötése után kezdheti meg a tervezett 7 db új parkolóhely kialakítását.

Önkormányzati vállalás alapján az ingatlan értékesítéséből származó bevételt meglévő parkolók fenntartására, üzemeltetésére és új parkolóhelyek kialakítására fordítja majd városunk.