A MENZA KFT. VÉGELSZÁMOLÁSSAL VALÓ MEGSZÜNTETÉSÉRŐL DÖNTÖTT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

2017. augusztus 30-án Képviselő-testületünk arról határozott, hogy nem támogatja a Kalocsa Menza Kft. ismételt feltőkésítését, október 19-i ülésén azonban nem szavazta meg a Kft. végelszámolással történő megszüntetését. A ma délelőtti, október 31-i testületi ülésen Kalocsa város képviselői újratárgyalták a Kft. ügyét, ahol végül 7 igen szavazattal és 5 tartózkodással elfogadták a Kft. végelszámolással történő megszűntetését.

A Menza Kft. gazdálkodási adatait tekintve elmondható, hogy a Kft. veszteséges vállalkozásként látta el feladatait az elmúlt években. 2015-ben az önkormányzat a Kft. tőkéjének helyreállítása érdekében 63 604 000 forint, 2016-ban pedig 28 768 000 forint összegű pótbefizetést kezdeményezett a Kft. megmentésének ügyében. Az összesen több mint 90 millió forint önkormányzati befizetés sem volt elegendő ahhoz, hogy a Kft. gazdálkodása veszteségesből nyereségessé forduljon az elmúlt években, hiszen a Menza Kft. 2016-ban további 26 481 000 forint veszteséget generált, melynek eredményeként saját tőkéje 2016. december 31-i állapot szerint mínusz 23 481 000 forint lett.

A Kft. közbenső beszámolója alapján a 2017. év első félévben újabb, 9 millió forintnál is több vesztesége képződött, így a Kft. saját tőke állománya több mint mínusz 33 millió forint összeget mutatott 2017. június 30-ával. A Menza Kft. pénzeszközökkel és követelésekkel nem fedezett rövid lejáratú kötelezettségei jelenleg majd 42 millió forintot tesznek ki.

A képviselő-testület október 31-i döntése alapján a Kalocsa Menza Kft.-t jogutód nélkül végelszámolással megszünteti. A végelszámolás kezdő időpontja 2017. november 1., melyet a Hartkontír Kft. végez el.

Kalocsa Város Önkormányzata a Szociális Központ étkeztetési feladatainak szolgáltatásával a Kalocsai Közétkeztetési Intézményt bízza meg 2018. január 1. napjától. Jelenlegi tervek alapján január 1-től a város intézményeinek egyéb közétkeztetési és étkeztetési feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatásait is az Intézmény látná el, melyhez Kalocsa Város Önkormányzata biztosítja a Szent István király út 38. szám alatti főzőkonyhát valamint a Kalocsa, Kunszt J u. 1. szám alatti tálalókonyhát is.