Módosították a város köztemetőkről és temetkezési rendjéről szóló önkormányzati rendeletét

Kalocsa Város Önkormányzatának köztemetőkről és temetkezési rendjéről szóló rendelete alapján a kiemelt sírhelyeket műemléksírok, díszsírhelyek és védett sírok kategóriába sorolják. Díszsírhelyet a városi közélet valamely területén kiemelkedőt alkotott személyeknek adományozhat Önkormányzatunk. A díszsírhelyekről és a védett sírhelyekről egyaránt a város Képviselő-testülete dönthet.

Díszsírhely adományozása esetén nevezett rendelet alapján a sírhely fenntartásáról, illetve szükséges állagmegóvási munkáiról az elhunytak hozzátartozóinak kell gondoskodni, hozzátartozók hiányában pedig – a díszsírhelyet adományozó önkormányzat megbízásából és költségére – a temető üzemeltetője köteles a sírokat gondozni.

Védett sírok esetén a rendelet eddig hasonló szabályozást nem tartalmazott, december 3-i ülésén viszont Képviselő-testületünk megszavazta e rendelet módosítását, így a továbbiakban a védett sírok fenntartása és állagmegóvása esetében is azonos szabályozás lesz érvényben. A jövőben lehetséges lesz sírhelyek utólagos díszsírhellyé nyilvánítására is.