Módosult a Bursa Hungarica beadási határideje, 2023. november 7-ig várják a pályázatokat

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztérium döntése értelmében a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójában a pályázatok beadási határideje 2023. november 7-re módosult.

A pályázat részletei:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő megjelentette a Bursa Hungarica 2023/2024. tanévre vonatkozó ösztöndíj pályázatát, ehhez Kalocsa városa idén is csatlakozott.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

A pályázat menete:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

  • Eper-Bursa belépési pontok
  • Pályázói belépési pontok
  • Regisztráció (amennyiben korábban még nem történt meg)

Pályázat benyújtásához szükséges mellékletek:

  • Az Eper Bursa rendszerből kinyomtatott, aláírt pályázat
  • A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2023/2024. tanév első félévéről
  • A pályázó állandó bejelentett lakhelyén tartózkodók számának igazolása a Népesség nyilvántartótól
  • A pályázóval egy háztartásban élők nettó jövedelmének igazolása (a családi pótlék is jövedelemnek számít) (utolsó 3 havi)
  • Testvérekről iskolalátogatási igazolás
  • Szociális rászorultság igazolása érdekében a pályázó által benyújtott egyéb igazolások (pl. tartós betegség, fogyatékosság, árvaság, félárvaság igazolása)

A pályázat benyújtásának határideje: november 7.

A pályázatok az alábbi időpontban adhatóak le a Polgármesteri Hivatal 4-es irodájába:

hétfőn 8-12-ig,

szerdán 8-16-ig,

pénteken 8-12-ig!

További információ kérhető Mezey Gabriella ifjúsági és szociális referenstől a +36 78 601 300/128 telefonszámon!