NINCS CSŐDHELYZET KALOCSÁN

Sajtótájékoztató keretén belül adott tájékoztatást Dr. Bálint József polgármester Kalocsa Város Önkormányzatának pénzügyi és költségvetési kérdései, gazdálkodása címmel 2016. november 23-án a Városházán. Beszédében reagálni kívánt Simon Zoltán képviselő úr napokban tartott sajtótájékoztatóján elhangzottakra is. A következőkben Dr. Bálint József tájékoztatóját olvashatják:

„Megnéztem Simon Zoltán Fidesz városi szervezetének elnökének sajtótájékoztatóját. Azt hittem, hogy nem tudja alulteljesíteni a választási kampányban nyújtott sajtótájékoztatójának színvonalát.

Tévedtem.

Amikor kijelentette, hogy Kalocsa Város költségvetése egyrészt pazarló, másrészt a csőd szélére jutott, Cato római szenátor jutott az eszembe, aki az írások szerint minden beszédét az alábbiakkal zárta.

„Ceterum Censeo Carthaginem esse delendam” – Egyébként javaslom, hogy Kárthágót el kell pusztítani –. Ez valószínű azért jutott az eszembe, hisz a Fidesz képviselők – köztük Simon Zoltán is – állandóan azt szajkózzák, hogy pazarló a város gazdálkodása és a csőd szélén van, és úgy gondolják, hogy ezt a város lakossága el is hiszi, és lemondásra kényszeríthetik a polgármestert.

A tény ezzel szemben az, hogy a város gazdálkodása és költségvetése kiegyensúlyozott, és nem áll a csőd szélén!

Az is igaz, hogy Kalocsa város költségvetése szinte a rendszerváltás óta szerkezeti hiánnyal küzd, amelyet, a pénzügyi stabilitást figyelembe véve, közép és hosszú távon meg kell oldani úgy, hogy a pénzügyi hiány ne a magyar állam lojalitásától függő támogatásokból kerüljön kiegyenlítésre.

Magyarul, a város bevételei és kiadásai kerüljenek egyensúlyba úgy, hogy állami kiegészítő támogatásra ne kerüljön sor.

Ezért fogadta el a Képviselő-testület a stabilitási rendeletét.

Ebben lefektetésre került, hogy csökkenteni kell a város és intézményei kiadásait, a bevételeit pedig növelni kell.

Ebbe a sorba tartozott az építményadó emelésének javaslata, amely a testülettől nem kapta meg a többségi szavazatot, amelyre még visszatérek.

A város költségvetését (átadás-átvételi) jegyzőkönyv tanulsága szerint

  • 64.304.000 Ft működési célú költségvetési hiánnyal
  • 62.505.000 Ft lejárt működési célú szállítói állománnyal
  • 18.981.000 Ft egyéb lejárt működési célú kötelezettség állománnyal

Összesen: 145.790.000 Ft hiánnyal vettem át.

A jegyzőkönyv szerint is tudták, hogy működési zavarok vannak ezért 232.700.000 Ft rendkívüli önkormányzati támogatási igényt nyújtottak be, amelyből 2014. július 31-énérkezett 46.537.000 Ft bevétel teljesült, ez nem oldotta meg a problémájukat, ezért 2014. október 10-én újabb 152.432.000 Ft ismételt rendkívüli támogatási igényt nyújtottak be, amelyből 2014. december hónapban 24.000.000 Ft kiegészítő támogatást kapott az önkormányzat.

Simon Zoltán képviselő sajtótájékoztatóján jelezte, hogy 71.527.000 Ft állami támogatást kapott 2014. évben Kalocsa Város Önkormányzata.

Ez így igaz csak azt felejtette el hozzátenni, hogy ebből már az átadásig felhasználták a 46.537.000 Ft. állami támogatást és csak 25.000.000 Ft állt rendelkezésére az új önkormányzatnak.

Mindig megkaptam azt a vádat, hogy ne mutogassak vissza, hanem oldjuk meg a problémákat, ezért röviden felvázolom a költségvetésünkbe bekövetkezett folyamatokat 2014. október 13-tól napjainkig.

    1,  A Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. a csőd szélére került 2014. december 02-án. Nem tudta finanszírozni a kiadásait, sőt az esedékes decemberi fizetéseket sem tudta kifizetni. Az önkormányzat bízva abba, hogy a fent már említett és igényelt póttámogatást (152.432.000 Ft) megkapja ezért pótlólagosan 24.000.000 Ft támogatásban részesítette a Kft-t, így elhárult a csőd veszélye.

    2,  Az önkormányzat köteles minden év december 23-ig nulla szintre hozni a folyószámláját. Az előbb vázolt segítség miatt (Kft), , illetve annak a ténynek megfelelően, hogy 25.000.000 Ft kiegészítő önkormányzati támogatást kaptunk, veszélyben volt a 2014. költségvetés teljesítése. Ekkor szintén csőd szélén állt a város.

Ezt a problémát sikerült megoldani ingatlanok értékesítésével, így elhárult a fizetésképtelenség bekövetkezése.

     3,  2014. decemberében kaptunk egy értesítést a Démász-tól, hogy közvilágítási tartozásunk van, amelynek megosztása a következő:

  • 192.530.513 Ft (Áfával növelt összeg)
  • 29.104.201 Ft késedelmi kamat
  • 9.087.874 Ft szerződés szerinti kötbér
  • Mindösszesen 230.722.571 Ft összegben.

A tartozás miatt a Démász, mint tulajdonos nem járult hozzá Kalocsa város közvilágításának energiatakarékos átalakítási munkálatainak befejezéséhez, ha nem rendezzük a tartozásunkat. Ennek összköltsége 566.920.052 Ft volt.

2015. február 19. napján megállapodás született a Démász és Kalocsa Város között, hogy az elismert 174.387 178 Ft tartozást a város rendezi, így elhárult a projekt befejezése elől az akadály.

A város pályázott 2015-ben kiegészítő önkormányzati támogatásra, amely sikeres volt, és ebből rendeztük a Démász tartozását, melyet elődeink fölhalmoztak. A támogatás összege 174.387.179 Ft volt.

Erről volt sajtótájékoztató abban az időben, ezért erről többet nem beszélek.

     4.  Kft-k helyzete (kimutatások) – A Kft. pénzügyi helyzetének rendezése érdekében (a polgári törvénykönyv szerint) 2015. augusztus 31-ig rendezni kellett a helyzetüket, pénzügyi fedezetet kellett ehhez biztosítani. Ez csak úgy volt lehetséges, hogy értékesíteni kellet a KalocsaKom Kft-t (445.000.000 Ft).

2015-2016-ban a fentiekben említettek szerint lett tőkepótlás végrehajtva a Kft-nél.

Ezzel az összeggel elszámoltunk az éves költségvetési beszámolókban, sőt, Képviselő-testületi tag kérésére az elmúlt testületi ülésen ismertetésre került ennek fölhasználása.

Így jutottunk el a mai napig.

A 2016. évi költségvetés teljesítése biztosított!

A 2017. évi költségvetés tervezése folyamatban, és stabilitási rendeletben foglaltak figyelembe vételével Kalocsa város költségvetése középtávon biztosítható lesz.

Visszafizetési kötelezettségek: Öveges József Program, Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak szennyvíz, Led lámpák.”

Folytatjuk…