Nyilvános pályázati kiírás önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítésére

Nyilvános pályázati kiírás önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítésére

 

Pályázat kiírója: Kalocsa Város Önkormányzata (6300-Kalocsa, Szent István király út 35.)

Pályázat lebonyolítója: Kalocsai Polgármesteri Hivatal (6300-Kalocsa, Szent István király út 35.)

Ingatlan adatai:

kalocsai: 3249 hrsz alatti ingatlan

Cím: Kalocsa, Csokonai utca 13.

Ingatlan jellemzői:

Az ingatlan Kalocsa belső-kertvárosában a Csokonai utca 13. szám alatt található az 1970-es években épült, beton alapozású, tégla szerkezetű, földszintes, sátortetős családi ház.

A Csokonai utca háromszáz méter távolságra található Kalocsa belvárosához. A lakóépület alatt 10 m2-es pince épült. Az udvaron garázs-és tároló melléképület is található. Az épület bejárata déli tájolású. Az épület sík területen helyezkedik el, oldalhatáron álló előkertes beépítésű.

Az épületről külső szemrevételezéssel megállapítható, hogy megfelelő szerkezeti állapotú, statikai hibák nem láthatóak. Az épületen az utóbbi években nem történt felújítás, a homlokzaton nincs hőszigetelés, a fa nyílászárók már nem a kor követelményeinek megfelelőek energetikai szempontból. Az épület cseréptetős, jó állapotú, kb. 20 éve felújították, a csapadék vízelvezető csatornák épek.

 

Ingatlan minimális vételára: 27 200 000,- Ft

Az ingatlan megtekinthető: 2022. november 23-án 14-tól -16 óráig a helyszínen

Az ingatlant elővásárlási jog: terheli (Magyar Állam képviseletében MNV Zrt.) / nem terheli.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető: 78-601-301/108-as mellék Dr. Látó Anita

és 601-301/106-as mellék telefonon, hétfő, szerda, péntek 8-12 óra között.

Az ajánlatok benyújtásának helye: Kalocsai Polgármesteri Hivatal- I. emelet 1. iroda  (aljegyző)

A pályázatok benyújtásának ideje: 2022. november 14.-től 2022. november 30 –ig hétfő, szerda, péntek 8-12 óra. Hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázati adatlap innen tölthető le: Pályázati adatlap 

Ajánlati kötöttség az ajánlati határidőt követő 60 napig áll fenn.

Az ajánlatokat egy példányban eredetiben aláírva kell megtenni a mellékelt ajánlattételi nyomtatványon.

Ajánlati biztosíték: 5 000 000,- Ft, melynek összege a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók esetén 15 napon belül visszatérítésre kerül. A biztosítékot Kalocsa Város Önkormányzata 11732040-15336938 számú számlájára kell megfizetni, a megjegyzésben feltüntetni: „ajánlati biztosíték Csokonai  utca”.

Az ajánlatok bontása: 2022. december 1. -én 15 órakor, helye a Kalocsai Polgármesteri Hivatal I.e .33. számú irodája, ahol jelen van a Gazdasági és Turizmusfejlesztési Bizottság elnöke, a Jogi- és Ügyrendi Bizottság elnöke, a Kalocsai Polgármesteri Hivatal jegyzője, aljegyzője és a polgármestere.

A pályázatokat a Gazdasági- és Turizmusfejlesztési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület bírálja el, a pályázók írásban értesítésre kerülnek.

Amennyiben több azonos összegű legmagasabb ajánlat érkezik, akkor ezen ajánlattevők között a bontást követően liciteljárásra kerül sor, ahol a kiinduló ár a megajánlott vételár, a licitlépcső 100.000,-Ft.

A nyertes ajánlattevő az, aki a legmagasabb összegű ajánlatot teszi.

A vételár fizetésének módja: A szerződéskötéssel egyidejűleg egy összegben, átutalással az önkormányzat által megadott számlaszámra.

A szerződéskötés az eredmény közlésétől számított 8 napon belül. Amennyiben a határidőben nem kerül sor a szerződés megkötésére, akkor a Kiíró jogosult a soron következő legmagasabb összeget megajánlott pályázóval szerződést kötni.

A szerződéskötéssel járó költségek (pl.: ügyvédi díj, ingatlanbejegyzési költségek) a vevőt terhelik.

A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy az eljárást indokolás nélkül eredménytelennek minősíti.

Kiíró fenntartja, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a soron következő legmagasabb ajánlattevővel köthet szerződést.

A pályázati kiírásban nem szabályozott esetekben az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 5/2012. (VII.23.) önkormányzati rendelet szabályai az irányadók.