Nyilvános pályázati kiírás önkormányzati tulajdonban lévő ingóság értékesítésére

Nyilvános pályázati kiírás önkormányzati tulajdonban lévő ingóság értékesítésére

 

Pályázat kiírója: Kalocsa Város Önkormányzata (6300-Kalocsa, Szent István király út 35.)

Pályázat lebonyolítója: Kalocsai Polgármesteri Hivatal (6300-Kalocsa, Szent István király út 35.)

Ingóság  adatai:

 Steyr CVT 6160 traktor

Alvázsszám:ZCBR55176

Motorszám: 001014266

Gyártás/üzemóra: 2012/360 üó.

Ingóság  jellemzői:

 

Az erőgépen a traktor funkciók tesztelve lettek. Kötelező szervizek nem lettek elvégezve rajta. Több alkatrész részben hibás, működése nem teljes mértékben megfelelő. Kompresszor zörög, kihelyezett hidraulika nem mind működik, mágnesszelepek nem nyílnak. Mindenképpen javítást szükséges elvégezni a használatba vétel előtt.

 

Ingóság  minimális vételára: 13 000 000,- Ft + Áfa= 16 510 000,- Ft

Az ingóság  megtekinthető: 2023. november 6-án 14-tól – 16 óráig a Kalocsa Paksi köz 15. szám alatti helyszínen (Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft székhelye) előre egyeztetett időpontban.

A pályázati adatlap itt tölthető le!

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető: 78-601-301/108-as mellék Dr. Látó Anita

és 601-301/106-as mellék telefonon, hétfő, szerda, péntek 8-12 óra között.

Az ajánlatok benyújtásának helye: Kalocsai Polgármesteri Hivatal- I. emelet 1. iroda  (aljegyző)

A pályázatok benyújtásának ideje: 2023. november 14.-től 2023. november 30 –ig hétfő, szerda, péntek 8-12 óra. Hiánypótlásra nincs lehetőség!

Ajánlati kötöttség az ajánlati határidőt követő 60 napig áll fenn.

Az ajánlatokat egy példányban eredetiben aláírva kell megtenni a mellékelt ajánlattételi nyomtatványon.

Ajánlati biztosíték: 1 000 000,- Ft, melynek összege a nyertes pályázó esetén a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók esetén 15 napon belül visszatérítésre kerül. A biztosítékot Kalocsa Város Önkormányzata 11732040-15336938 számú számlájára kell megfizetni, a megjegyzésben feltüntetni: „ajánlati biztosíték traktor”.

Az ajánlatok bontása: 2023. december 5 -én 15 órakor, helye a Kalocsai Polgármesteri Hivatal I.e .33. számú irodája, ahol jelen van a Gazdasági és Turizmusfejlesztési Bizottság elnöke, a Jogi- és Ügyrendi Bizottság elnöke, a Kalocsai Polgármesteri Hivatal jegyzője, aljegyzője.

A pályázatokat a Gazdasági- és Turizmusfejlesztési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület bírálja el, a pályázók írásban értesítésre kerülnek.

Amennyiben több azonos összegű ajánlat érkezik, akkor ezen ajánlattevők között a bontást követően liciteljárásra kerül sor, ahol a kiinduló ár a megajánlott vételár, a licitlépcső 100.000,-Ft.

A nyertes ajánlattevő az, aki a legmagasabb összegű ajánlatot teszi.

A vételár fizetésének módja: A szerződéskötéssel egyidejűleg egyösszegben, átutalással az önkormányzat által megadott számlaszámra.

A szerződéskötés az eredmény közlésétől számított 5 napon belül. Amennyiben a határidőben nem kerül sor a szerződés megkötésére, akkor a Kiíró jogosult a soron következő legmagasabb összeget megajánlott pályázóval szerződést kötni.

A szerződéskötéssel járó költségek (pl.: átírási költség) a vevőt terhelik.

A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy az eljárást indokolás nélkül eredménytelennek minősíti.

Kiíró fenntartja, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a soron következő legmagasabb ajánlattevővel köthet szerződést.

A pályázati kiírásban nem szabályozott esetekben az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 5/2012. (VII.23.) önkormányzati rendelet szabályai az irányadók.