Alapfokú oktatási intézmények

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje

Kalocsa Város hat önkormányzati óvodája egy nevelési intézmény. Az óvodákban olyan gyermekbarát miliőt teremtenek az óvodapedagógusok, melyben családias hangulatú, élmény dús környezetben, az óvodás gyermekek mindegyike megtalálja saját helyét, testi –lelki és intellektuális jólétben él.
A szabadjáték és a differenciált fejlesztés megteremtésével, az esélyegyenlőség biztosításával bontakozhatnak ki azok az egyéni képességek, melyek alkalmassá teszik óvodásainkat az iskolai életmódra. Mindegyik kalocsai tagóvoda elnyerte a Zöldóvoda címet, kiválóra akkreditált tehetségpont működik, és a Bem Apó, a Csokonai, a Kunszt, és a Zöldfa utcai tagóvodák referencia intézményként működnek. Kalocsa város bölcsődéje is ebben a keretben, teljes kihasználtsággal működik.

Tagóvodák

Újvárosi Tagóvoda
Bem Apó utcai Tagóvoda
Csokonai utcai Tagóvoda
Kunszt utcai Tagóvoda
Viola utcai Tagóvoda
Zöldfa utcai Tagóvoda
Zrínyi Bölcsőde

Intézményvezető: Katus Györgyné óvodavezető

Elérhetőségek
Cím:
6300 Kalocsa, Szent István Király út 19. (Óvodaközpont)
Telefonszám: 78/600-866, 78/600-256
Weboldal:
www.kalocsai-ovodak.hu
E-mail: kalocsaiovodak@gmail.com

Kalocsai Kunszt József Általános Iskola

Kalocsa és Térsége Általános Iskolája 3 kalocsai és 5 vidéki tagiskolát fog össze. Minden iskola sajátos arculattal rendelkezik, így biztosítva a szülők számára a lehetőséget, hogy gyermeküknek a legmegfelelőbb iskolát választhassák.

Belvárosi Tagiskola: angol nyelv oktatása első osztálytól
Eperföldi Tagiskola: testnevelés oktatása emelt szinten
Kertvárosi Tagiskola: német nemzetiségi nyelvoktatás

A Kertvárosi és Eperföldi iskolában német és angol nyelv közül választhat a tanuló. Minden iskolában kiemelten kezelik a magyar nyelv és irodalom, a matematika és az informatika tantárgy oktatását. A tanórán kívüli foglalkozások igen színes választékot biztosítanak a művészetek és a sport terén is.

Kalocsai tagiskolák:
Belvárosi Tagiskola
Eperföldi Tagiskola
Kertvárosi Tagiskola

Intézményvezető: Sófalvi Adrienn

Elérhetőségek
6300 Kalocsa, Szent István Király út 12-14. (Iskolaközpont)
Telefonszá,: +36 (78) 461 461
E-mail: sofalviad@freemail.hu
Weboldal: www.kalocsaestersege.hu

Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Kalocsán, az 1966-ban alakult akkori zeneiskolában csak hangszeres zenét tanulhattak (billentyűs, vonós, vokális, fafúvós, rézfúvós, akkordikus, zeneismeret, kamarazene) tanszakokon, majd 2003-tól a néptánccal és a grafika- és festészettel kiegészülve már e művészeti ágakat is megismerhetik az érdeklődők – az évek átlagában négyszázan, – 12 évfolyamos rendszerben, az ekkortól Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nevet viselő iskolában. Térítési díj ellenében (mely átlag 2000.- Ft/hó) vehetik igénybe a szolgáltatásokat, amely heti 4-6 tanórai foglalkozást, – ez biztosítja a választott tárgy, hangszer gyakorlatának és elméletének elsajátítását – továbbá az iskola létesítményeinek felszereléseinek – hangszerek, ruházat, egyéb eszközök – használatát jelenti.
Az iskolatípus sajátosságából adódóan (tanár és tanuló kapcsolata a tanulás-tanítás kölcsönhatásában közvetlenebb) minden beiratkozott gyermeknek lehetősége van a választott művészeti területen az alapkészségek elsajátítására, mely a kreativitáshoz, a művészi képességek fejlesztéséhez, annak kibontakoztatásához szükséges. A legtehetségesebb tanulók szakirányú felkészítésén túl az iskolában folyó személyiségfejlődést segítő nevelés utat mutat a további önálló ismeretszerzéshez, orientációs mintát ad az önbecsülésre, a közösségi élet írott és íratlan szabályainak betartására, az értékes életre.

Igazgató: Fehérvári István

Cím 6300 Kalocsa, Hunyadi János utca 5.
Telefonszám: +36 (78) 562 985
Mobilszám: +36 (70) 451 5133
E-mail: l.f.zeneiskola@kalocsakom.hu