Nebuló EGYMI

Az intézmény feladata a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek, fiatalok ellátása születésüktől felnőttkorig Kalocsa város és vonzáskörzete területén, az ellátás életkortól és állapottól függően a következő formákban történik:

I. Általános és szakiskola tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott tanköteles tanulók számára. A tanulócsoportokban módosított tantervvel, fokozott differenciálással és speciális tankönyvekkel biztosítják gyógypedagógusaink az egyéni képességek kibontakoztatását és az ismeretek elsajátítását. Lehetőséget biztosítunk speciális esetekben a magántanulók felkészítésére heti 10 óra időkeretben, valamint iskolánk végzi az általános iskolai esti rendszerű felnőttoktatást is.

II. Szakszolgálati tevékenységünk keretében gyógypedagógiai tanácsadást biztosítunk szülők, szakemberek, intézmények számára. 0-5 éves korig (vagy óvodába lépésig) korai fejlesztést, óvodai intenzív terápiás fejlesztést, súlyos-halmozottan fogyatékos gyermekek számára fejlesztő felkészítést, valamint az integráló intézményekben a pedagógiai és egészségügyi habilitációs, rehabilitációs célú foglalkozásokat biztosítjuk, ezáltal is segítve az eredményes integrációt.


Igazgató
: Csupor Zsolt Jánosné

Elérhetőségek
A Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai módszertani Intézmény rövid neve: Nebuló EGYMI

Cím: 6300 Kalocsa, Tompa Mihály utca 10-14.
Telefonszám: +36 (78) 461 667
Mobilszám: +36 (70) 4567 387

E-mail: nebulokalocsa@gmail.com; nebulokalocsa@freemail.hu