ÖNKORMÁNYZATI LAKÁS BÉRLÉSÉRE PÁLYÁZHATNAK FEBRUÁR 12-IG!

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Korlátolt Felelősségű Társaság

Pályázat útján meghirdeti

Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. kezelésébe hasznosításra átadott Kalocsa, Csajda u. 4. IV/11. szám alatti 55 m2 alapterületű lakás bérbeadását Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdaságfejlesztési és Munkahely-teremtési Bizottsága 9/2018. GMB. h. számú határozata alapján.

Ingatlan műszaki jellemzői:

Alapterülete: 55 m2 hasznos alapterület

Helyiség felhasználása: lakóingatlan

Helyrajzi szám: kalocsai 1478/1/A/12 hrsz.

Szobaszám: 2 szoba, fürdőszoba. konyha, közlekedő, kamra, WC

Komfortfokozat: komfortos

Használati érték:

Fizetendő lakbér mértéke: 500 Ft/m2/hó x 55 m2 = bruttó 27 500 Ft/hó

A lakbér mértékét a mindenkori lakások és helyiségek használatáról szóló rendelet határozza meg.

A bérleti díj nem tartalmazza az ingatlan közüzemi költségeinek (víz, villany, fűtés, hulladékszállítás) összegét.

Bérbeadás jellege: üzleti alapon, piaci feltételekkel történő bérbeadás

Bérbeadás időtartama: határozott 2 év időtartam

Pályázat benyújtására jogosult:

a.)   a magyar állampolgár, valamint az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára

b.)   bevándorlási engedéllyel rendelkező-,

c.)   letelepedési engedéllyel rendelkező-,

d.)   a magyar hatóság által menekültként elismert személyek

e.) az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgárai

Bérbeadás feltételei:

 • a lakóingatlan bérleti jogának megszerzéséért 2 hónap bérleti díjjal megegyező mértékű óvadék megfizetése a bérlő részéről, mely összeget a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. házipénztárába kell megfizetni szerződéskötéskor.
 • az eljárási költség-fizetési kötelezettség a lakóingatlan pályázati kiírásnak megfelelő bérleti díjának 1 hónapra eső összegének megfizetése a pályázó részéről, mely összeget a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. házi pénztárába kell megfizetni a pályázat benyújtását megelőzően. A pályázó a befizetést követően tanúsító elismervényt kap, melyet a pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell. Eredménytelen pályázó esetén a befizetett összeg a pályázat elbírálását követő 3 napon belül átutalással vagy készpénzben visszafizetésre kerül.
 • a bérleti ajánlatokat tartalmazó borítékokat nyilvános tárgyaláson kell felbontani az ajánlattevők előtt. Több pályázó esetén a pályázati kiírásnak megfelelő bérleti ajánlatok közül az nyeri el a bérleti jogot, aki a licitálás során a leghosszabb időtartamra vállalja a lakbér egyösszegű megfizetését. A licitlépcső az adott lakásra megállapított egy havi bérleti díj.
 • ha a pályázat nyertese – a bérleti jog elnyerésétől számított – 8 napon belül nem köti meg a bérleti szerződést, akkor a soron következő legmagasabb ajánlatot tevő lép a helyébe.
 • egyszerre hirdetett több lakás esetén egy pályázó legfeljebb három lakásra pályázhat egy időben,
 • a pályázatban csak azok vehetnek részt, akik annak feltételeit maradéktalanul teljesítik,
 • a pályázók a lakásra megtekintett állapotban kötnek bérleti szerződést, az esetleges felújítási költségek a bérlőt terhelik.

A pályázat benyújtásának időpontja: 2018. február 12. nap 12.00 óra

A pályázat benyújtásának lehetősége: írásban, papír alapon, zárt borítékban

A pályázat benyújtásának helye:

6300 Kalocsa, Kossuth L. u.14. szám alatti Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. titkárság

A pályázatnak tartalmaznia kell a lakások és helyiségek bérletéről szóló 11/2006. (IV.22.) számú önkormányzati rendelet alapján:

 • ajánlattevő nevét, személyi adatait, családi állapotát, lakcímét és munkahelyét,
 • az ajánlattevővel együtt költöző személyek nevét, személyi adatait, munkahelyét, rokonsági fokát, gyermekek esetén iskolalátogatási igazolást,
 • a családban jövedelemmel rendelkezők jövedelemigazolását 12 hónapra visszamenőleg,
 • pályázó nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadásáról.

A pályázat elbírálásának tervezett ideje: 2018. február 19. nap 15.00 órai kezdettel a Kalocsa, Szent István kir. út 35. 33-as termében

A pályázat elbírálására jogosult: Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdaságfejlesztési és Munkahely-teremtési Bizottsága

A pályázati kiírást szabályozza: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről.

További információ:

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft. titkárságán lehet kérni a 6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 14. szám alatt, vagy a 06-20/277-3435 telefonszámon.

A pályázati adatlap elérhető ITT!