Önkormányzati munkáról, feladatmegosztásról, új irányokról az élhető, szerethető Kalocsáért – sajtótájékoztatót tartott Simon Zoltán alpolgármester

Az önkormányzati választások óta eltelt két hónap munkájáról, tapasztalatairól, feladatmegosztásokról és az elkövetkező időszak feladatairól tartott sajtótájékoztatót a városházán Simon Zoltán alpolgármester december 13-án.

Mint elöljáróban mondta, nagy öröm számára, hogy itt helyben dr. Filvig Géza polgármester személyében és a nyolc egyéni körzet közül hétben győztek a Fidesz-KDNP és a Kalocsa Jövőjéért Egyesület jelöltjei, s ez alkalommal is köszönetét tolmácsolta a választóknak a bizalomért, a felhatalmazásért. „Ezzel egyben egy nagyon komoly elvárást is megfogalmaztak a választók felénk, ennek tudatában végezzük most is és a jövőben is a munkánkat!” – mondta. Még hozzátette, hogy külön köszöni dr. Filvig Géza polgármesternek és a képviselő-testületnek a felé irányuló bizalmat, hogy főállású alpolgármesternek megválasztották, és igyekszik ezt a fontos és felelősségteljes munkát a legjobb tudása szerint ellátni és segíteni a polgármester munkáját.

Alpolgármesterré válásával október 31-gyel megszűnt korábbi, pedagógus munkaviszonya. Elmondta, több évtizedes pedagógusi múlttal furcsa volt ezzel szembesülni, de természetesen nagy örömmel néz az új feladatok elé.

Felidézte az eltelt két hónap eddigi önkormányzati munkáját, melyet sportsérülése ellenére folyamatosan végzett a kezdetektől. A polgármesterrel az együttműködést hatékonynak nevezte, mely a folyamatos egyeztetésen alapul.

A kezdeti időszak legfontosabb feladata a folyamatban lévő ügyek, projektek megismerése, átvétele és továbbvitele volt.

Ezután kitért a város polgármesterével egyeztetett, a munkamegosztásban a későbbiekben rá háruló saját feladataira is, mely annyiban sajátos, hogy egyszerre képviseli az adott egyéni körzetét a testületben és végzi az egész városra kiterjedő alpolgármesteri feladatokat is.

„Nagyon megtisztelő számomra, hogy a kalocsai 2. választókörzetében immár harmadik ciklusban választottak meg képviselőnek, ebben én az eddigi munkám visszaigazolását látom, úgy érzem, jó úton jártam!” – mondta, majd hozzátette, igyekszik továbbra is, hogy továbbra is akár egyéni, akár közösségi problémákra megtalálják a megnyugtató választ és megoldást.

Alapelve munkájában az elérhetőség biztosítása, melyre a legkézenfekvőbb alkalmak a fogadóórák, melyeket 2020-tól a következő helyeken és időpontokban tart: minden hónap első keddjén 16.30-tól 17-30-ig a Martinovics utcai szakképző iskolában, minden hónap második keddjén 16.30-tól 17-30-ig a Tompa Mihály utcai Nebuló általános iskolában, minden hónap harmadik keddjén 14-től 16 óráig a Városházán az alpolgármesteri irodában. De ezenkívül , amikor elfoglaltsága ezt lehetővé teszi, bármikor bárkit szívesen fogad.

Alpolgármesteri feladatairól is részletesen beszélt. Amellett, hogy elsődleges feladata a polgármester munkájának segítése és teljes jogú helyettesítése – melynek alapja a folyamatos egyeztetés -, a feladatmegosztásban a jövőben rá háruló feladatok egyike a bizottságok munkájának segítő támogatása, instruálása, az oda-vissza történő kommunikáció. A másik nagy feladatköre a város rendkívül széles körű és sok embert érintő humán feladatai, a kulturális intézmények tevékenysége, a rendezvények felügyelete, irányítása és összehangolása; valamint a szociális munka, a városi ilyen jellegű intézmények felügyelete, munkájuk ellenőrzése és az önkormányzat felől adható segítő tevékenység.

Feladatköre lesz az oktatási vonal kiemelt figyelemmel kísérése, mely szerinte az előző ciklusban nem kapott megfelelő figyelmet és segítséget, mondván, ezen intézmények már nem a város irányításában működnek. Látva a sok fejlesztést, mely a városi iskolákban megvalósult az előző években, inkább előnynek tartja, hogy akár a KLIK, akár a Bajai Szakképzési Centrum a működtetője ezen oktatási intézményeknek, melyek vezetőivel személyes, jó kapcsolatot épített ki és akar fenntartani a továbbiakban is, sőt új alapokra szeretné helyezni és kiszélesíteni ezeket.

Munkaterülete lesz a civil szervezetekkel, egyesületekkel való kapcsolattartás, melyek jelenleg úgy érzi, kicsit magukra hagyatva, egymástól elszigetelődve működnek. Civil fórumokat szeretne összehívni, ahol elindulna egy párbeszéd, hogy a város miben és hogyan tudna segítséget nyújtani a minél hatékonyabb és eredményesebb munka elérése érdekében.

A nyugdíjasokra való odafigyelés jegyében is új irányvonal kialakítására törekszik, nyugdíjas fórumok rendezésével, ahol egyénileg is elmondhatnák a problémáikat, ugyanakkor a nyugdíjas szervezetekkel is egy aktív, élő kapcsolat kialakítása és fenntartása a cél.

Szeretne rendszeressé tenni olyan koordináló értekezleteket a városban, mely 2010 és 2014 között már működött, ahol az említett összes városi szféra – kultúra, oktatás, szociális területek, civil szervezetek, nyugdíjasok – vezetői összejönnek rendszeresen, és itt lehetőség lenne egymás munkájának a megismerésére, a kapcsolódási pontok megtalálására, a rendezvények összehangolására.

Végezetül kihangsúlyozta: „Céljaink ugyanazok, mint amelyek már az előző hónapokban elhangzottak, egy dinamikusan fejlődő, élhető, szerethető Kalocsát szeretnénk létrehozni, ezért dolgozunk, s érte mindent megteszünk a polgármester úrral és a képviselő-testülettel.

A sajtótájékoztató zárásaként minden kalocsainak áldott, békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánt.