Orosz kulturális delegáció Kalocsán

Részben hivatalos, részben baráti látogatásra érkezett egy delegáció Kalocsára szombaton. Az Orosz Honfitársak Koordinációs Tanácsa kihelyezett ülését tartotta Kalocsán. Ez volt a hivatalos része a látogatásnak.

Ezenkívül fogadta őket dr. Bálint József polgármester, aki bemutatta a város történelmét, gazdasági és kulturális életét. Beszélt népművészetünkről, a jelesebb városi rendezvényekről is.

Két munkatársa – dr. Magóné Tóth Gyöngyi és Csikós Marianna – kíséretében a vendégek látogatást tettek a művelődési központ épületében, megnézték a könyvtárat, gyermekkönyvtárat, valamint a kortárs kiállítást.

A koordinációs tanács különböző városokból érkezett tagjai delegációjával eljött Platonov Valery Viktrovics, az Orosz Kulturális Központ igazgatója, az Oroszországi Föderáció magyarországi nagykövetségének kulturális tanácsosa, Spiridonov Engenij konzul és Dimitrij Kudarjenkov szakértő, kapcsolattartó is. Az Orosz Kulturális Központ Budapesten működik, elsődleges feladatai közé tartozik az orosz nyelv terjesztése, hogy a közönséget megismertesse Oroszország kulturális, tudományos potenciáljával és az ország tudományos és innovációs téren elért eredményeivel, az orosz oktatásügy kínálatának bemutatása, a kétoldalú üzleti együttműködés elősegítése, valamint a Magyarországon élő orosz honfitársak segítése abban, hogy kapcsolatban tudjanak maradni hazájukkal és meg tudják őrizni kulturális és nyelvi identitásukat.

Azt a mostani látogatás során is megerősítették, hogy szeretnék a Kalocsán igen jól működő klub tevékenységét kiszelesíteni, mintegy kulturális centrummá fejleszteni kettős céllal: a magyarok is megismerhessék az orosz kultúrát, nyelvet, és az erőmű bővítés kapcsán a városba kerülő orosz embereknek pedig segítséget adjon a beilleszkedéshez. Közös programokat szeretnének a várossal, erről szeretnének majd egy kulturális megállapodást kötni. Hivatalosan erre valószínűleg kora tavasszal fog sor kerülni.