Összehangoltan épül a kerítés Bács- Kiskun megyében

Kovács Ernő megyei kormánymegbízott, mint a megyei védelmi bizottság elnöke rendkívüli ülést hívott össze a csütörtöki napon Kelebiára, ahol az ideiglenes biztonsági határzár építésével érintett települések és szervezetek vezetői társaságában egyeztetés folyt a migráció aktuális helyzetéről, illetve a kerítés építésével kapcsolatosan elvégzendő feladatokról.

kerités

Huszár János vezérőrnagytól a jelenlévők megtudhatták, hogy a határzár nyomvonala a megye teljes területén kijelölésre került. Az előkészítési és építési munkálatok már párhuzamosan haladnak. A munkálatokkal igyekszenek a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozni a lakosságnak, de ettől függetlenül is megértésüket és türelmüket kérte.

Dávid Károly megyei rendőr- főkapitány beszámolójában kiemelte, hogy az ugrásszerűen megemelkedett migráció miatt az eddig rendkívül jól működő határőrizeti feladataiknál új stratégiát kell alkalmazniuk. Az ideiglenes biztonsági határzár elkészültét követően elsődleges céljuk ezen vonal biztosítása lesz. A rendőrséget személyi állománya és technikai felszereltsége tökéletesen alkalmassá teszi a feladat ellátására. Álláspontja szerint a határzár és annak ilyen fajta biztosítása az illegális határátlépések lehetőségét szinte kizárja.

A Kormányhivatal illetékes vezetői elmondták, hogy az ingatlan- nyilvántartásban az érintett ingatlanokra a közérdekű használati jog bejegyzésre került, ezen tényről a tájékoztató levelek kiküldése folyamatban van. A szükséges intézkedések megtörténtek az erdő művelési ágú területek tekintetében is. Az érintett ingatlanok tulajdonosai az igénybevett területek vonatkozásában hamarosan megkapják a kártalanítási határozatokat is.

A Hivatal Foglalkoztatási Főosztályának vezetője örömmel tájékoztatta arról a jelenlévőket, hogy a közfoglalkoztatottak toborzása az építési feladatok ellátásához várakozáson felüli eredményekkel zárult. Bács megyében jelenleg több közfoglalkoztatott vállalna ezen a területen munkát, mint amire előzetesen igény mutatkozik.

Kovács Ernő kormánymegbízott polgármesteri kezdeményezésre külön kérte a Honvédelmi Minisztérium illetékes munkatársait, hogy a nyomvonalba eső, adott település közösségi értékét képező emlékművek tekintetében az érintettekkel helyszíni bejárás keretében személyesen egyeztessenek és lehetőségük szerint keressenek megoldást arra, hogy azok a helyükön, vagy ahhoz közel maradhassanak.

A bizottság a beszámolókat egyhangúan elfogadta. A kormánymegbízott megállapította, hogy az ideiglenes biztonsági határzár építésével kapcsolatos feladatok ellátása a megyében összehangoltan, jól működik.