Pályázat benyújtása kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra

A pályázat keretében lehetőség nyílik az önkormányzatok számára, hogy a köztisztviselői bérek rendezése érdekében a hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők illetménye megemelésre kerüljön – erről is tárgyaltak a képviselő-testület január 24-i ülésén.

A pályázat keretében vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető, mely Kalocsa Város Önkormányzata esetében 14.728.000 forint összegű elnyerhető támogatást jelent, amennyiben a képviselő-testület határozatában vállalja, hogy az illetményalapot 2019. évre vonatkozóan (2019. január 1-jétől kezdődően) a Kvtv.-ben rögzítetthez képest legalább 20%-kal emelt összegben, azaz legalább 46 380 forintban állapítja meg.

Az illetményalap összegét Magyarország központi költségvetésében határozzák meg, ez az illetményalap 11 éve változatlan, sem az inflációt, sem a reálbér, sem pedig a garantált bérminimum változást nem követte. A helyi testületeknek azonban lehetősége van saját bevételei terhére az illetményalapot magasabb összegben meghatározni. A képviselő-testület az illetményalapot 2019-re 50.245 Ft-ban állapította meg 2018. november 15-i ülésén hozott határozatával.

A képviselők egyetértettek abban, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be a Belügyminiszter által meghirdetett, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény szerinti Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra a köztisztviselői bérrendezés végrehajtása érdekében.