A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁT MEGELŐZŐEN KEZDŐDHET MEG A KALOCSAI KÖZÉTKEZTETÉSI INTÉZMÉNY TELEPHELYÉNEK FEJLESZTÉSE

Képviselő-testületünk  április 27-i ülésén döntött arról, hogy a nemzetgazdasági miniszter által 2017. április 5-én kiírásra került pályázatra Kalocsa Város Önkormányzata is támogatási kérelmet nyújtson be a Kalocsai Közétkeztetési Intézmény Kalocsa, Jókai M.u.1. szám alatti telephelyének fejlesztésére.

Az intézmény telephelyén működő 1.450 adagos főzőkonyha infrastrukturális fejlesztése feltétlenül szükségessé vált, hiszen a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kalocsa Járási Hivatalának élelmiszer-biztonsági felügyelője által 2017. január 12-én lefolytatott ellenőrzés során készült jegyzőkönyvben felszólította az intézmény üzemeltetőjét a padozat folyamatos felújítására 2017. szeptember  1-i határidővel, továbbá előírta a tavaly decemberben beszerzett új főzőüstök üzembe helyezését is.

A fejlesztés megvalósítására május 9-én nyújtott be pályázatot városunk.

Az intézmény tervezett és pályázatban benyújtott infrastrukturális fejlesztése időben nem kitolható, mivel az a főzőkonyha üzemeltetését, azon keresztül pedig a gyermekétkeztetési feladatok ellátását veszélyeztetné. Ezért szükségessé vált a gépészeti és építőmesteri munkák megkezdése még a pályázat elbírálását megelőzően, hiszen támogatással vagy anélkül, de a fejlesztések elvégzése mindenképpen szükséges a működés fenntartásához.

Képviselő-testületünk május 30-i ülésén tárgyalta az intézmény korszerűsítésének ügyét.  Mivel a pályázatok elbírálása augusztus 17-re várható, a felújítási munkákat viszont szeptember 1-ig szükséges befejezni, a kivitelezési munkák költségeinek megelőlegezéséről döntött a testület.

A beruházás célja a gázszolgáltató által előírt szabványi követelmények kielégítése, a gázüzemű berendezések szakszerű füstgáz elvezetésének és a friss levegő utánpótlásának kiépítése, az önkormányzat által újonnan vásárolt gázüstök üzembe helyezéséhez szükséges feltételek biztosítása, továbbá a hatósági előírásoknak való megfelelés oly módon, hogy a konyha padló burkolatának újjáépítése megtörténjen a padló alatt szerelt zsíros szennyvíz csatorna cseréjét követően. A végső cél az 1.170 gyermek étkeztetését biztosító közintézmény működéséhez szükséges üzembiztonsági feltételek megteremtése, a hatósági előírásoknak való megfelelés elérése, s ezáltal a gyermekétkeztetés folyamatos fenntarthatóságának biztosítása.

A fejlesztés tervezett gépészeti és építőmesteri költségei nyertes pályázat esetén utólag teljes összegben elszámolhatók.