Pályázat ivóvízhálózat rekonstrukcióra

A testület még januári ülésén döntött arról, hogy pályázatot nyújt be az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetésre került „Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra” tárgyú pályázati kiírásra „Kalocsai ivóvíz hálózat rekonstrukció címmel.

Azonban a legutóbbi ülésen a határozat módosítása vált szükségessé, mivel a Kalocsa Kistérségi Ivóvíz Vízműrendszer Tulajdonközösség 2018. január 23-án tartotta taggyűlését, ahol a tárgyi pályázati ötlet tárgyalását követően több település jelezte, hogy várhatóan részt kíván venni a pályázaton, a pályázati kérelem benyújtása és az önerő biztosítása mellett. A tagönkormányzatok a saját fejlesztési elképzeléseiket saját hatáskörben dolgozzák ki a hálózat üzemeltetőjével. Arra vonatkozóan Kalocsa Város Önkormányzatának sem ráhatása, sem döntési jogköre nincs.

A pályázati kiírás szerint víziközmű-rendszerenként egy pályázat nyújtható be, bármennyi tagönkormányzat is kíván indulni. A pályázati kérelem a fentebb említett feltételek értelmében csak konzorciumi megállapodás keretében nyújtható be a közös víziközmű-rendszer miatt, így célszerű Kalocsa Város Önkormányzata konzorcium-vezetői státuszának megállapítása, hiszen a több önkormányzat együttes igényét Kalocsa nyújtja be.

A képviselők egyetértettek a a konzorcium megalapításával és február 15-i határidővel a pályázat benyújtásával „Kalocsai kistérségi víziközmű rendszer hálózat rekonstrukció” címmel.

Kalocsa esetében a Ciglidi úti ivóvíz hálózat és a Szent István király út 57-89. számú ingatlanok közötti ivóvíz hálózat rekonstrukciója szerepel a pályázatban, melynek a költsége 15,5 millió, ehhez az elnyerhető összeg 10,5 millió forint.