Pályázat településüzemeltetési ügyintéző munkakör betöltésére

A Kalocsai Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kalocsai Polgármesteri Hivatal

településüzemeltetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:  teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

  1. számú melléklet 32. pontja: település-, terület és vidékfejlesztési, településüzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

közterület használat engedélyezése, közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok és ezzel kapcsolatos nyilvántartások kezelése, közművekkel kapcsolatos feladatok, közfoglalkoztatás szervezése, városüzemeltetési panaszok kezelése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

a településen városüzemeltetési feladatok ellátása és azok szervezése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Középfokú képesítés, műszaki, környezetgazdálkodási szakképesítés,
  • B kategóriás jogosítvány,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Főiskola, felsőoktatásban szerzett építész, építő, kertészmérnök, településmérnök, gépészmérnök, villamosmérnök, környezetmérnök, közlekedésmérnök képesítés ,
  • közigazgatásban szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • képesítést igazoló dokumentumok másolata
  • önéletrajz a 87/2019. (IV.23) korm. rendelet alapján
  • nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Józsa Gertrúd nyújt, a 78/601-304-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Kalocsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6300 Kalocsa, Szent István király út 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/1368/2019 , valamint a munkakör megnevezését: településüzemeltetési ügyintéző.
  • Személyesen: Józsa Gertrúd, Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

osztályvezető javaslata alapján a jegyző dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.kalocsa.hu – 2019. június 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

a munkáltató 6 hónapos próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kalocsa.hu honlapon szerezhet.