Pályázati felhívás építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére

kozigallas

Kalocsai Polgármesteri Hivatal 

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kalocsai Polgármesteri Hivatal 

építéshatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű szülési szabadság időtartama, várhatóan 2018.02.28 –ig tartó közszolgálati jogviszony            

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Szent István király út 35.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. számú melléklet I/4. pontja alapján építéshatósági igazgatási feladatok

Ellátandó feladatok:

jegyzői hatáskörbe tartozó főbb tevékenységi körök

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

városi és térségi építéshatósági ügyek intézése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Főiskola,
 •       B kategóriás jogosítvány,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       Főiskola, egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség;építészmérnöki alapképzési szak építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       építéshatósági ügyintézésben szerzett – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       önéletrajz a 45/2012 (III. 5.) Korm. rendelet alapján
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •       végzettséget igazoló okmányok másolati példánya

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Boromisza Viktor nyújt, a 78-600-303 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Kalocsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6300 Kalocsa, Szent István király út 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3519/2016/H , valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.
 •       Személyesen: Boromisza Viktor, Bács-Kiskun megye, 6300 Kalocsa, Szent István király út 35. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Osztályvezető javaslata alapján a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.kalocsa.hu – 2016. július 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.