PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK/ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE CÉLJÁBÓL

Nyilvános pályázati felhívás készült a korábban a Vízimadárpark és Szabadidőközpont területén tárolt és használt mezőgazdasági munkagépek, eszközök közül az önkormányzat és cégei által nem hasznosítható gépek értékesítésére. Tekintettel, arra, hogy az önkormányzat jelentős mezőgazdasági termőföld területtel nem rendelkezik, a gépek feleslegessé váltak, ezért azok nyilvános versenyeztetési eljárás útján történő értékesítése mellett döntött képviselő-testületünk január 26-i ülésén.

A határozat alapján Kalocsa Város Önkormányzata NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁST tesz közzé mezőgazdasági gépek/eszközök értékesítése céljából. A gépek megtekinthetők 2017. március 1-én 13:00-15:00 közötti időpontban a 6331 Kisfoktő szállás 1/A. szám alatti telephelyen. A gépek és eszközök adatait a pályázati felhívás melléklete szerinti „Adatlapok” tartalmazzák.

A pályázatokat 2017. február 17. 8:00 órától 2017. március 6. 16:00 óráig lehet benyújtani személyesen a Kalocsai Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságán (hétfő-csütörtök: 8:00-16:00 óra között, pénteken 8:00-13:00 óra között), vagy postai úton a pályázat benyújtási határidejéig történő beérkezéssel (6300 Kalocsa, Szent István király út 35.).

Az ajánlatokat a pályázati felhívás 1. számú mellékleteke szerinti „Ajánlattételi lapon” 2 példányban, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a KPH-JO 538/2017. pályázati azonosító számot, valamint „A boríték csak az ajánlattételi határidő leteltét követően bontható fel!„ szöveget.

További részleteket az alábbi dokumentumokban talál: