Polgármesteri Hivatal osztályai

A Polgármesteri Hivatal felépítése.

Jegyző: dr. Kiss Csaba

Aljegyző: dr. Tóth-Kovács Ádám

Belső ellenőrzés
– Szociális és egészségügyi referens

Jegyzői osztály (osztályvezető: dr. Tóth-Kovács Ádám)

– Titkárság (csoportvezető: Koch István)
– Lakossági Ügyfélszolgálat
– Anyakönyvvezető
– Adócsoport (csoportvezető: dr. Látó Anita)

Pénzügyi osztály (osztályvezető: Molnár Gábor)

– Pénzügyi csoport (csoportvezető: Kovács Diána)
– Számviteli csoport (Osztályvezető irányítása alatt)

Városüzemeltetési és Fejlesztési osztály (osztályvezető: Boromisza Viktor)

– Fejlesztési csoport (csoportvezető: Kiss Erzsébet)
– Városüzemeltetési csoport (csoportvezető: Józsa Gertrúd)
– Építéshatóság

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje itt elérhető.

Lakossági ügyfélszolgálat

Ügyintézés:

Jegyzői gyámhatósági feladatok

– rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása
– igazolás kiadása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságról
– kiegészítő gyermekvédelmi támogatás megállapítása
– óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítása
– védendő fogyasztók nyilvántartása, értesítése

Kereskedelmi hatósági feladatok

– bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység, üzlet nyitva tartásának bejelentése
– adatváltozások bejelentése
– zajkibocsátási határérték megállapítása
– működési engedély megszüntetése
– üzemeltető váltás ügyintézése
– rendezvénytartás bejelentése
– feladatkörrel kapcsolatos nyilvántartások vezetése
– Közterület felbontási, közútkezelői hozzájárulási, fakivágási kérelmek átvétele és továbbítása az illetékes iroda felé.
– Közműfejlesztési hozzájárulás, önerős járda felújítási támogatáshoz kérelem biztosítása
– I. fokú építéshatósági ügyekben a kérelem, nyomtatványok biztosítása, tájékoztatás

Szociális ügyek

– közgyógyellátás (méltányossági alapon)
– átmeneti segély megállapításának előkészítése
– aktív korúak ellátása
– temetési segély
– feladatkörrel kapcsolatos nyilvántartások vezetése
– lakásfenntartási támogatás és egyéb szociális jellegű kérelemnek, beadványnak és panasznak az átvétele és továbbítása az illetékes iroda felé
– Bursa Hungarica pályázatok kérelmének átvétele és továbbítása az illetékes iroda felé
– szociális jellegű nyomtatványok biztosítása
– egyéb ügyekben nyomtatványok biztosítása: pl. kérelem hatósági bizonyítványhoz, igazolás kiadása bírósági költségmentességhez