Projektzáró és kiállítás – elkészült a Kalocsai Sárköz Építészeti Tájegységi Arculati Kézikönyve

Projektzárón mutatta be az anyagot elkészítő MEGÉRTI (Magyar Energetikai Gazdaságtervező és Értékelő Tanácsadó Iroda) Kft. cégvezetője, dr. Kukely György a nyolc hónapos munka és számos szakmai egyeztetésen, véleményezési fórumon, több ezer fénykép elkészítésével és feldolgozásával elkészült a Kalocsai Sárköz Építészeti Tájegységi Arculati Kézikönyvét.

A Kalocsai Városházán tartott projektzáró fórumon dr. Kukely György mutatta be a munka során összegyűjtött 200 oldalas szakmai háttéranyagot, valamint ennek magát a kézikönyvet, mely tizennyolc Kalocsa környéki település sajátosságait dolgozta fel, a Kalocsai Sárközét, mely földrajzi, történeti és néprajzi egységként is értelmezhető.

Ez az Építészeti Tájegységi Arculati Kézikönyv a Kalocsai Sárközre készült, a tájegységbe sorolt 18 szomszédos település építészeti jellemzőit veszi górcső alá, azaz a Bátya, Drágszél, Dunapataj, Dunaszentbenedek, Dusnok, Fajsz, Foktő, Géderlak, Hajós, Harta, Homokmégy, Kalocsa, Miske, Ordas, Öregcsertő, Szakmár, Uszód és Újtelek települési körre terjed ki.

Nagy a felelősség a tájegység jövőjének formálásában! Fontos megfogalmazni a fenntart- ható tájhasználat és tájképi arculat irányait, tudván, hogy ezt a külső gazdasági hatások erőteljesen befolyásolják. Meg kell őrizni, be kell mutatni a Kalocsai Sárköz egyedi építészeti, táji és kulturális értékeit. Ezek a tájegység egyik fontos jövőbeli gazdasági alapját jelentő turisztikai ágazat alapját is jelentik, ahol a bor-, a zarándok- és a falusi turizmus egyaránt fontos szerepet játszik.

Az anyag összefoglalja, hogyan kezelhetők egységként ezek a települések úgy, hogy az örökségeinket megőrizve az új kortárs építészetet a hagyományokhoz, a meglévő értékekhez lehessen alakítani.

2017-ben elkészítette minden település a Településképi Arculati Kézikönyvét és a Településképi Rendeletét. Ezekből is táplálkozik ez az anyag.

– Nagyon sok érték van a térségben, melynek megújítása részben folyamatban van, vagy még csak terv szinten. Vannak már kortárs épületek is a környékben, főként a nagyobb településeken, melyek jó példát is tudnak mutatni. Épületek, építészeti részletek, tájbeavatkozások, amelyek a jövő szempontjából is fontosak lehetnek – hangsúlyozta dr. Kukely György.

A Kalocsai-Sárközben mind az épített, mind a természeti, táji környezetben, mind a hagyományok terén számos olyan elem van, amelynek megőrzése, illetve a mai társadalmi-gazdasági elvárások, ízlésvilág adta keretek között történő érvényesítése a Kalocsai Sárköz egyedi arculatának, tájképének megőrzéséhez alapvetően hozzájárul.

Ez a kiadvány nemcsak a helyiek számára, hanem az ide érkező, esetleg letelepedni szándékozó számára is érdekes lehet, ebből megismerhetik, hogy mi a tájegység lelke, mik azok az értékek, hagyományok, melyekhez nekik is illik alkalmazkodni, s melyek azok az utak, melyek a 21. században segítenek beilleszkedve túllépni a régit modern megoldásokkal, korszerű anyagokkal, technológiákkal, formákkal akár közterületeken, akár köz- és magánépületeken.