Projektzáró ünnepség az új, Komló sori Szociális Szakellátási Központban

A Kalocsai Szociális Szakellátási Központ 2015. november 13-án délelőtt 9 órakor tartotta a TIOP-3.4.1. A-11/1-2013-0001 azonosító számú, „Kalocsa, Malom utcai bentlakásos intézmény kiváltása” című projekt zárórendezvényét a Komló sor 9. szám alatti Szolgáltató Központjában.

2(1)

2011-ben Magyarország Kormánya úgy határozott, hogy a fogyatékossággal élő emberek számára egy önálló, egyenlő esélyeket és méltó életkörülményeket biztosító, hosszú távú programot indít el, melyet 2011 és 2043 között valósít meg. Az Európai Unió által is szorgalmazott, úgynevezett kiváltási stratégiai program Kalocsán az elsők között indult el 2014 áprilisában. A projektre Kalocsa Város Önkormányzata 2013. február 15. napi határidővel nyújtotta be támogatási igényét az Új Széchenyi Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében kiírt pályázati felhívásra, amelynek eredményeként 893.500.000 Ft összegű, 100 %-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatást nyert az Európai Regionális Fejlesztési Alapból.

A program lényege, hogy a fogyatékossággal élő emberek szakmai segítséggel, a nagy létszámú, gyakran zsúfolt bentlakásos intézményekből kisebb, az önálló életre alkalmas lakóközösségekbe költözzenek át, valamint hogy a kiköltözők számára az intézmények által eddig nyújtott komplex szolgáltatás szétváljon a lakhatási és az önálló életvitelt segítő szolgáltatásokra.
A programnak köszönhetően a fogyatékossággal élő emberek számára lehetőség nyílik a társadalomban való közvetlen részvételre, így környezetük is megismerheti őket. A napi kapcsolat és együttélés segítség lehet az elfogadásban és az előítéletek lebontásában, így a fogyatékkal élők méltóbb, emberibb és önállóbb életet élhetnek.

4(1)

A fogyatékkal élők számára nyújtott támogatások és szolgáltatások kiemelt figyelmet fordítanak azokra a feladatokra, amiket a résztvevők önállóan is el tudnak végezni, illetve lehetőséget teremtenek az önálló életvitelhez szükséges új készségek elsajátítására.

A program résztvevői aktív szerepet vállaltak lakásuk, lakókörnyezetük kialakításában, berendezésében. A program által saját maguk tervezhetik meg az életüket a legalapvetőbb kérdésektől kezdve. Mindezt azért, hogy a lehető legnagyobb fokú önállósággal élhessenek, erősítsék társas és társadalmi kapcsolataikat, valamint egyenlő eséllyel férhessenek hozzá a közszolgáltatásokhoz. A projekt során a Kalocsai Szociális Szakellátási Központ 60 lakójának élete változik meg. Hamarosan a város hat helyszínén, családi házakban, lakásokban és egy lakócentrumban élhetik tovább mindennapjaikat a város lakosságának szerves részeként. Nappali teendőiket pedig a záróünnepség színhelyéül szolgáló Szolgáltató Központban végezhetik majd.

A pénteki záróünnepségen Font Sándor országgyűlési képviselő, Dr. Tóth Márta SZGYF Bács-Kiskun Megyei Kirendeltség igazgatója, dr. Bálint József polgármester, Rumi László, a projekt szakmai vezetője és Boromisza Viktor, a Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály vezetője mondott beszédet.