Sági Jenő híd az Ecetgyár utcai híd új neve

A Magyar Hidrológiai Társaság Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezetének kezdeményezése alapján Képviselő-testületi jóváhagyással Sági Jenő híd névre keresztelik Kalocsa Ecetgyár utcai hídját. Kalocsa városa a híd elnevezésével Sági Jenő munkásságának és szakirodalmi tevékenységének tiszteletére kíván emléket állítani.

sj_faceSági Jenő aranydiplomás, okleveles mérnök 1927-én született Kecskeméten. Iskoláit Nagykőrösön, Budapesten, Nagykanizsán és Kaposváron végezte. Diplomáját 1952-ben a József Nádor Műszaki és Gazdasági Egyetemen szerezte meg. 1955. nyarán az Alsó- Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Kalocsai Szakaszmérnökségének vezetője lett. 1959-ben kezdte tanulmányait az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Közlekedési Üzemmérnöki Karán, ahol később gazdasági szakmérnökként abszolutóriummal végzett. Nagy hangsúlyt fektetett az árvédelemre, saját szakirányú tevékenysége pedig a belvízvédekezés volt. Igazgatása alatt a Kalocsai Szakaszmérnökség kilencszer vehette át a Kiváló egység kitüntető címet.

Az igazgatóság SZB társadalmi munkavédelmi felügyelője, a MEDOSZ Bács-Kiskun Megyei Bizottsága mellett működő Vízügyi Szakosztály titkára, majd a MEDOSZ Központ Vízügyi Szakosztályának tagja lett. 1963-1980. között Kalocsa Város Tanácsának és Végrehajtó Bizottságának tagjaként tevékenykedett. A Tartalékos Tiszti Klub és a Hazafias Népfront Környezetvédelmi Bizottságában is munkálkodott. Harminckét éves szakaszmérnöki szolgálat és számos kitűntetés után 1987-ben nyugdíjba ment.

Nyugdíjas éveit a 36 évnyi vízügyi munkássága alatt összegyűjtött adatainak feldolgozásával töltötte. 135 db szakaszkönyv és folyóirat, 10 folyóméternyi dokumentum a Kalocsai Szakaszmérnökségnél töltött évekről, 6 db fotóalbum a Sárközi Ármentesítő Társulat archív fényképeiből, 4 db album az 1966 utáni tevékenységéről, 661 tekercs film csíkmásolatokkal és katalógusokkal valamint szakaszmérnöki feljegyzéseit tartalmazó 103 db füzet képezték szakmai hagyatékát, mely gyűjtemény – 1999-es végrendelete alapján – a Viski Károly Múzeumhoz került 2014-ben bekövetkezett halála után.