SAJTÓKÖZLEMÉNY – BEFEJEZŐDÖTT KALOCSA VÁROS CSAPADÉKVÍZ – ELVEZETŐ HÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSE

Kalocsa Város Önkormányzata

Sajtóközlemény – BEFEJEZŐDÖTT Kalocsa Város csapadékvíz – elvezető hálózatának fejlesztése

    1. március 30.

A TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00003 az. sz., „Kalocsa Város csapadékvíz – elvezető hálózatának fejlesztése” c. Európai Uniós pályázat megvalósítási időszaka a műszaki átadás-átvételi eljárás 2020. októberi sikeres zárását követően 2021. március 31. napjával hivatalosan is véget ért.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 200 millió Ft európai uniós támogatással és 7 698 218 millió Ft saját forrás bevonásával, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) részeként a Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. közreműködésével.

A projekt célja, hogy a kertvárosban a jelenlegi, elavult csapadékvízelvezető rendszer helyett egy korszerű, a megváltozott igényeknek megfelelő rendszer kerüljön kiépítésre. Az érintett területen a kialakított csapadékvíz elvezető rendszer a jelenlegi árkok nyomvonalán létesült, azonban néhány helyszínen teljesen új vízelvezetőt kellett létesíteni. A megvalósítás során föld medrű, nyílt árok vagy burkolt medrű, nyílt árok készült, a következő utcákban:

  • Foktői út (Móra Ferenc utcától a Vörösmarty utcáig tartó páros oldal);
  • Katona István utca (Vörösmarty – Liszt Ferenc utca);
  • Liszt Ferenc utca (Foktői út – Katona István utca);
  • Menyhárt László utca (Vörösmarty – Liszt Ferenc utca);
  • Móra Ferenc utca (Foktői út és Vidats utca közötti szakasz páratlan oldala);
  • Németh László utca;
  • Veres Péter utca (Németh László és Vidats utcák közötti szakasza);
  • Vörösmarty utca (Foktői út – Téglagyár utca).

A kialakított rendszer része egy záportározó a 0560/117 helyrajzi számú ingatlanon (Foktői út és a Paksi közi leágazás által határolt területen), melynek méretezése úgy történt, hogy az összes oda vezethető, akár a későbbiekben megvalósuló csatornákból érkező csapadékvíz mennyiségét is fogadni tudja. Az érintett ingatlan területe elég nagy ahhoz, hogy a későbbiekben parkosítva színfoltja lehessen a városnak.

A fejlesztésnek köszönhetően a kertváros érintett területén megszűntek a csapadékvíz okozta károk és fennakadások, ezzel is emelve az adott lakosság életszínvonalát.