Sajtóközlemény – HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE A KALOCSAI TÉRSÉGBEN

Kalocsa Város Önkormányzata és további hét térségi település sikeres projektet zárt az EFOP-1.5.3-16 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című európai uniós pályázat keretén belül. A konzorciumban résztvevő települések: Kalocsa, Dunaszentbenedek, Géderlak, Ordas, Öregcsertő, Szakmár, Újtelek, Uszód. A projekt céljainak megvalósítására közel 400 millió forintos, vissza nem térítendő támogatást fordítottak. A projekt záró dátuma: 2020.03.31.

A projekt főbb célkitűzései közé tartozik a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítése, a hátrányos helyzetűek munkaerő-piacra történő visszakerülésének elősegítése, a helyi kisközösségek szerepének megerősítése, a vidék megtartó képességének elősegítése és a kultúrák közti párbeszéd erősítése.

A célok elérése érdekében kompetenciafejlesztő képzések, ismeretterjesztő rendezvények kerültek megszervezésre. Ezen kívül mentorprogram indult és egyéni fejlesztési tervek segítségével támogattuk a hátrányos helyzetűek munkaerő-piacra történő integrációját.

A projekt lehetőséget biztosított nem engedélyköteles átalakításra és felújításra is. Fő szempont volt, hogy olyan terek és épületek kerüljenek fejlesztésre, melyek a projekthez kapcsolódó programok helyszínéül szolgálnak.

A beruházásokon kívül eszközbeszerzésre is lehetőség nyílt. Az eszközök úgy kerültek kiválasztásra, hogy azok a projekt által elindított folyamatokat tovább tudják vinni és hosszú távon szolgálják a város érdekeit.

További információ kérhető:

Katus Györgyné

Elérhetőség: 06-70/601-300, info@kalocsa.hu