SAJTÓTÁJÉKOZTATÓT TARTOTT DR. BÁLINT JÓZSEF POLGÁRMESTER AZ OLAF VIZSGÁLATOK ÉS DR. ANGELI GABRIELLA FELMENTÉSE KAPCSÁN

Sajtótájékoztatót tartott dr. Bálint József polgármester február 26-án délelőtt a Polgármesteri Hivatal kis házasságkötő termében az OLAF vizsgálatok és dr. Angeli Gabriella felmentése kapcsán.

Az Eliosz üggyel kapcsolatban dr. Bálint József arról tájékoztatta a helyi és környékbeli sajtók képviselőit, hogy az OLAF (Európai Csalás Elleni Hivatal) 2017.10.06-án küldött tájékoztatót önkormányzatunk részére, melyben arról értesítette városunkat, hogy vizsgálatot folytat több, a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) támogatásában részesült Magyarországi felújítási projekttel kapcsolatban felmerült állítólagos szabálytalanság tárgyában. Az OLAF felhívta Kalocsa Város Önkormányzatának figyelmét arra, hogy vizsgálatai során 13 tényt állapított meg, melyek tekintetében 20 napon belül van mód észrevétel tételre. Észrevételünk elküldésére 2017.11.02-án került sor azzal a kéréssel, hogy azt a vizsgálat további szakaszában vegye figyelembe az OLAF.

2018.01.10-én tájékoztatta az Európai Csalás Elleni Hivatal dr. Bálint József polgármestert a vizsgálat lezárásáról. A vizsgálat eredményei alapján az OLAF úgy határozott, hogy a vizsgálatot ajánlással zárja le. A végleges vizsgálati anyagot és az ajánlásokat a magyar kormány kapta meg, az önkormányzat nem, így ezt az agyanyagot az önkormányzatunk nem ismeri, jelenleg nincs tudomása arról, hogy a kormány milyen intézkedéseket tesz majd ennek kapcsán.

Amennyiben a 35 települést érintő Eliosz ügy tekintetében önkormányzatunkat az elkövetett eljárási hibák miatt felelősségre vonhatónak ítélik, kötelezhetik az elnyert támogatás visszafizetésére, melynek menetéről a magyar kormány dönt majd. A kormány kifizetheti városunk helyett a visszafizetendő összeget, vagy részben áthárítja önkormányzatunkra a fizetés terhét.

A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy Kalocsa Város Önkormányzata a többi érintett településhez hasonlóan érdekelt abban, hogy a fenti ügy mihamarabb tisztázásra kerüljön, hiszen az esetleges szabálytalanságok kimondásával válhat lehetőségünk a szükséges intézkedések megtételére, a szabálytalanul eljártak felelősségre vonására, melyre a Legfőbb Ügyészség jelenleg folyó nyomozásának lezárását követően kerülhet sor.

A polgármester dr. Angeli Gabriella felmentésével kapcsolatban sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a hír, mi szerint a képviselő asszonyt azért mentette fel a testület, mert az OLAf ügyet kiszivárogtatta, nem igaz. Angeli képviselő asszony felmentésére a bal oldali képviselők és a polgármester vele szemben bekövetkezett bizalomvesztése okán került sor. A képviselő-testület úgy értékelte, hogy dr. Angeli Gabriella képviselői munkájában nem a város érdekeit részesítette előnyben, ezért 11 igen szavazattal visszahívta őt pozícióiból.

Dr. Bálint József kihangsúlyozta, a döntést illetően semmiféle beavatkozás nem történt egyik párt részéről sem. Bizonyos nyomások nehezedtek a testületre a Baloldal részéről, melyet mérlegelve hozta meg döntését a képviselő-testület. Emellett fontos volt Kalocsa 2018-as költségvetésének biztosítása is a nyertes pályázatok akadálytalan megvalósítása és az önkormányzat intézményeknek működése végett. A város érdekeit figyelembe véve született meg a döntés arra irányítva a figyelmet, hogy pártérdekeket félretéve, a város érdekeit előtérben tartva kell testületünknek szolgálnia Kalocsát és lakóit.

A megszavazott intézményátszervezések április 1-ig fejeződnek majd be. Dr. Angeli Gabriella munkáltatója április 10-ig, a választások lebonyolításáig nem kíván lépni ebben az ügyben. Ennek oka, hogy önkormányzatunk nem szeretne belefolyni a választásokba.

A sajtótájékoztató végén a 2000 forintos húsvéti pénzekről is beszélt a polgármester, melyek a jövő hét közepétől számfejtésre és kifizetésre kerülnek városunk 65 év feletti nyugdíjasai részére. A karácsonyi 2000 forintok kapcsán dr. Bálint József tisztázta, a költségvetés módosításával az év végi 2000 forintok tartalékba kerültek nem pedig törlésre, ami azt jelenti, hogy a költségvetés 2. félévi eredményétől függően a költségvetés biztosítása után kerülhetnek kifizetésre. A karácsonyi 2000 forintokról később egyedi határozattal dönt majd a képviselő-testület.