Szankciók, utcabizalmik! – Indul a Szociális Segítő Háló Kalocsán

Kalocsa Város Önkormányzata szeptember 1-gyel pályázatot indított a Szociális Segítő Háló programra, mellyel célja egy olyan komplex munkaprogram megvalósítása Kalocsán, amely roma származású szociális segítők és úgynevezett utcabizalmik foglalkoztatásával javítana a város elhanyagolt területeinek állapotán, az ott élők hozzáállásán és ezzel életvitelén is.

Az Önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttesen több alkalommal tartott tájékoztatást a leendő rendszer működésével kapcsolatban, mely alkalmak folyamán megtudhattuk, hogy a Kiskunhalason jól működő projekt mintájára ez év őszétől városunkban is megvalósulhat közfoglalkoztatási kereteken belül a Szociális Segítő Háló program.

Az utcabizalmik a város legkritikusabb területeinek felügyeletét látnák el, így a Malomszög, a Kertekalja és a Gödrök városrészek rendben tartásáért felelnének a jövőben.

Az elhanyagolt részeken elsősorban ők maguk tartják majd rendbe a területeket, kaszálnak, kapálnak, összeszedik a szemetet azért, hogy ezzel példát mutathassanak az ott élőknek, hiszen hogyan követeljük meg a lakóktól, hogy a saját házuk előtt tartsanak rendet, ha az adott városrész amúgy nem rendezett?” – mondta Sztojka István a Kalocsai RNÖ elnöke. Ezen túl az ő feladatuk lesz az is, hogy figyelemmel kísérjék az ott élő családok sorsának alakulását és rendszeresen végeznek családlátogatásokat is e területeken. A felmerülő problémákat az adott családokkal együtt próbálják majd megoldani, szükség esetén pedig jelezik azokat a megfelelő szervek, szervezetek felé.

A szociális segítők az intézményekkel együttműködve látnák el segítői feladataikat az elkövetkezendőben. Ha például az iskola jelzi az RNÖ felé, hogy egy gyermek nem ment iskolába, a szociális segítő ellátogat a családhoz, és megnézi, mi az oka a gyerek hiányzásának. Ezzel az iskola értesülhetne arról, hogy a gyermek milyen okkal nem ment iskolába, az indokolatlan hiányzások száma pedig remélhetőleg visszaszorulna a jövőben.

Szeptember hónap 1-én sikeresen kezdődött el a munka Kalocsán is, így a program által 10 fő – 6 utcabizalmi, 3 szociális segítő és 1 koordinátor – kezdte meg feladatait a városban.

Jelenleg mindenki az érintett területek rendbetételén dolgozik. Amikor a rendszer felállt, a dolgozók már csak saját területeikért fognak felelni, saját körzeteikben felügyelve a rendezettségre. Az utcabizalmik bármikor utasíthatják a lakosokat a rend betartására, ha pedig valakivel gond lenne, az RNÖ felé jelzik azt. Náluk a koordinátor feladata az, hogy rögzítse a bejelentéseket és a megfelelő személyek felé továbbítsa azokat. A nem együttműködő személyekről ezen kívül a jegyző is értesül majd, a következmény pedig szankcionálás lesz, hiszen az RNÖ szerint is csak szankciók bevezetése által lehet működőképes a rendszer.

Az új rendszer fogadtatásáról a következőket mondta Sztojka István:

„A foglalkoztatottak elmentek saját körzeteikbe és bemutatkoztak a családoknak, beszéltek nekik a munkájukról. A roma lakosság nagy része örömmel fogadta a változást, ennek pedig nagyon örülünk mi is, hiszen, ha a többség örül, az azt jelenti, hogy ők maguk is akarják, hogy a dolgok megváltozzanak.”