Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának változása április 1-jétől

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának módosításáról döntött a legutóbbi testületi ülésen. A díjak 2019. április 1-jétől érvényesek.

Étkeztetés

  1. §

Étkeztetés intézményi térítési díja:

a) helyben fogyasztva vagy elvitel esetén: 480,-Ft/fő/nap

b) kiszállítás esetén (480 Ft + 140 Ft) 620,-Ft/fő/nap

Házi segítségnyújtás

  1. §

(1) Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 1.000,- Ft/óra

(2) Az étkeztetés és házi segítségnyújtás együttes igénybevétele esetén, a házi segítségnyújtás óradíja: 330,- Ft/óra

Nappali ellátás

3.§

1. Idősek Klubja intézményi térítési díja:

a.) csak napközbeni tartózkodást igénybevevők (étkeztetést nem vesz igénybe) 330,-Ft/fő/nap

b.) napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybevevők (tartózkodás és ott ebéd igénybevétele) 330+480,-Ft/fő/nap

2. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona intézményi térítési díja:

a.) csak napközbeni tartózkodást igénybevevők (étkeztetést nem vesz igénybe) 360,-Ft/fő/nap

b.) napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybevevők (tartózkodás és ott ebéd igénybevétele)360+480,-Ft/fő/nap

Szakosított ellátások

  1. §

Szakosított ellátások intézményi térítési díja:

a) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása: 700,-Ft/fő/nap, 111.000,-Ft/fő/hó

b) Demens betegek bentlakások intézményi ellátása:  700,-Ft/fő/nap,111.000,-Ft/fő/hó