A SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉRE NYÚJTOTT BE PÁLYÁZATOT KALOCSA

Képviselő-testületünk június 29-i ülésén döntött a „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kalocsán” című pályázat benyújtásáról.

Az Európai Uniós pályázat lehetőséget nyújt arra, hogy a Szociális törvényben és Gyermekvédelmi törvényben nevesített szolgáltatások jobb elérhetősége új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével valósulhasson meg.

Kalocsa pályázati céljával összhangban régi igény válhat valóra a beruházás megvalósulásával, hiszen végre egyetlen épületben, megfelelő körülmények között lennének igénybe vehetők a városban elérhető szociális alapszolgáltatások.

A város különböző pontjain jelenleg elszórtan elhelyezkedő alapszolgáltatások többségénél hibaként jelentkezik, hogy nincs megfelelő – a bizalmas beszélgetésekhez szükséges – elkülönített helyiség, nincs váróterem és akadálymentesítés (bejárat, vizesblokk) sem. Ezekre a problémákra nyújthat átfogó megoldást a tervezett fejlesztés eredményeként elkészülő új helyszín.

Sikeres pályázat esetén a megújuló épületben kap helyet az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az idősek klubja, a Család és Gyermekjóléti Központ valamint a Család és Gyermekjóléti Szolgálat is.

Támogató döntés esetén a fejlesztés a Malom u. 3. sz. alatti épületben valósul meg, mely jelenleg a Magyar Állam tulajdonában van. Az ingatlan 2014. január 1-jével került a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. irányítása alá, mivel akkor az épületben működő Értelmi Fogyatékosok Bentlakásos Otthona állami fenntartásba került, s így az általuk használt ingatlanok is állami tulajdonná váltak. Az épület közben térítésmentesen önkormányzati használatba került, a kezdeményezett tulajdonba vételi eljárás azonban jelenleg is tart.

A 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő támogatási igény június 12-én benyújtásra került 202 millió Ft összértékben. Az építkezés előreláthatóan 2019. évben kezdődhet meg, az új helyszín pedig 2020-tól fogadhatja a város és a járás lakosságát.