SZOCIÁLIS OTTHON A KÖNYVTÁR HELYÉN

Képviselő-testületi döntés alapján a Barka Szociális és Segítő Alapítvány költözhet a Tomori Pál Városi Könyvtár jelenleg használt Kossuth Lajos u. 22. szám alatti épületébe. Mivel a könyvtár hamarosan új helyen várja olvasóit, annak épületét tervek szerint az Alapítvány bérelheti majd ez év november 1-től.

Az Alapítvány kinőtte Petőfi Sándor utcai épületét, így az önkormányzat felé ajánlatott tett a megüresedő könyvtárépület bérlésére. A földszinti részen szociális alapszolgáltatási központ működtetését, az első és második emeleten pedig idősek szociális otthonának kialakítását tervezik.

Az épületben átalakításokat kell végezni, hiszen az időotthon beindításához lakószobák kialakítására van szükség. A munkálatok elvégzését és annak költségeit, valamint az üzemeltetéssel kapcsolatos költségek teljes körű viselését, az épület állagmegóvását és a rendszeres karbantartást is az Alapítvány vállalja.

A bérleti szerződést 10 évre kötik, de tekintettel arra, hogy az Alapítvány hosszútávon tervezi az idősek otthonának működtetését, a határozott idő leteltét követően – a felek megállapodásának függvényében – lehetőség lesz a szerződés meghosszabbítására is.

Kezdetben bruttó 200 Ft/m2/hó bérleti díj megfizetését vállalja a bérlő, egy év elteltével azonban a felek felülvizsgálják majd annak mértékét a működési költségek kitapasztalását követően.

Tervek szerint a bérleti szerződés november 1-vel lépne életbe, így a szükséges engedélyek megszerzése után elkezdődhet az átépítés, azt követően pedig 2017. január 1-vel kezdhetné meg működését új helyén a Barka Alapítvány.