TAGGYŰLÉST TARTOTT A KALOCSA KISTÉRSÉGI SZENNYVÍZ ÉS IVÓVÍZ VÍZMŰRENDSZER TULAJDONKÖZÖSSÉGE KALOCSÁN

Taggyűlést tartott a Kalocsa Kistérségi Szennyvíz és Ivóvíz Vízműrendszer Tulajdonközössége december 8-án a kalocsai Polgármesteri Hivatal épületében. A megbeszélés témája a Kalocsa Kistérségi Szennyvíz és Ivóvíz Vízműrendszer Tulajdonközösség együttműködési megállapodásainak elfogadása valamint a Kalocsai Kistérségi Szennyvíz és Ivóvíz Vízműrendszer Tulajdonközössége és a Kiskunsági Víziközmű-szolgáltató Kft. között kötendő bérleti üzemeltetési szerződések elfogadása volt.

Törvényi előírás alapján a Tulajdonközösség közös vagyonát képező víziközmű létesítmények tekintetében csupán egy bérleti-üzemeltetési szerződés köthető az együttműködő önkormányzatok részéről az ellátást biztosító szolgáltatóval, ezért szükséges, hogy a társulás tagjai megválasszák maguk közül azon közös képviselőjüket, aki a szerződés aláírásában és a tulajdonosi jogkör feladatainak gyakorlásában képviseli őket a jövőben. A Kalocsa Kistérségi Szennyvíz és Ivóvíz Vízműrendszer Tulajdonközössége a 2017. augusztus 30-án kelt együttműködési megállapodásokban 2017. december 31-ig erre a képviseletre Kalocsa Város Önkormányzatát választotta meg. Az együttműködési megállapodás azonban 2017. december 31-én megszűnik, ezért 2018. január 1. napjával a víziközmű szolgáltatásról szóló törvény alapján új megállapodás megkötése vált szükségessé.

A december 8-i taggyűlésén a települések képviselői szavaztak a Tulajdonközösség 2018. január 1-jét követő képviseletéről, melynek értelmében továbbra is Kalocsa Város Önkormányzatát bíznák meg a társulás képviseleti jogával.

Önkormányzatunk az ellátásért felelős tagtelepülések képviselőjeként elkészítette a Kalocsa Kistérségi Szennyvíz Vízműrendszer és a Kalocsa Kistérségi Ivóvíz Vízműrendszer bérleti- üzemeltetési szerződésének 2018. január 1-től hatályos tervezeteit is, mely elfogadását szintén tárgyalták a december 8-i találkozón.

A tervezetek elkészítésénél önkormányzatunk figyelembe vette a Kiskunsági Víziközmű- szolgáltató Kft. szerződéstervét, a Tagok által tett javaslatokat, valamint  jogszabályi, műszaki és gazdasági szempontokat is. A jelenlévő települési képviselők és a Kiskunsági Víziközmű- Szolgáltató Kft. meghatalmazottja is megfelelőnek találta bérleti- üzemeltetési szerződéstervezeteket.

Következő lépésként a Tulajdonosközösség minden tagönkormányzatának képviselő-testületi döntéssel kell megerősítenie a taggyűlésen kinyilvánított szándékát annak érdekében, hogy Kalocsa Város Önkormányzata továbbra is képviselhesse a közösség érdekeit, s hogy december 31. előtt aláírhassa a közösség Kiskunsági Víziközmű- Szolgáltató Kft.-vel kötendő új bérleti- üzemeltetési szerződést.