TÁJÉKOZTATÁS A 2020. ÉVI HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJÉRŐl

Tisztelt Ügyfeleink!

Felhívom figyelmüket, hogy a 2020. évi helyi iparűzési adó bevallás benyújtásának határideje 2021.05.31.

Kérjük, hogy a gazdálkodó szervezetek a bevallásokat elektronikus úton, az őstermelők pedig elektronikus úton vagy papíralapon szíveskedjenek megküldeni adóhatóságunk részére! Azoknak az adózóknak, akiknek befizetési kötelezettsége is van ezen időpontig, a 11732040-15336938-03540000 számú bankszámlán tehetnek  eleget!

Segítő együttműködésüket köszönöm!

Dr. Kiss Csaba
Kalocsa város jegyzője