Tájékoztatás a tulajdonosok ingatlanjaikhoz tartozó járda tisztántartásának kötelezettségéről

Tisztelt Lakosság!

Kalocsa városában helyi rendelet szabályozza az ingatlantulajdonosok vagy azok használóinak kötelezettségét, mely szerint az ingatlan előtti járda tisztántartásáról, hóeltakarításáról, síkosságmentesítéséről gondoskodnia kell.

Ezen kötelezettség megszegése természetes személyek esetén 5 e – 100 e Ft közötti pénzbírsággal , jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén legfeljebb 1. millió Ft összegű pénzbírsággal büntethető.

Kérünk minden ingatlantulajdonost és használót, hogy az önkormányzati rendelet alapján szíveskedjenek folyamatosan gondoskodni a tulajdonukban/használatukban lévő ingatlan előtti járdaszakasz hó- és síkosság-mentesítéséről.

Mindannyiunk közös felelőssége és feladata, hogy a téli időjárás bekövetkeztével városunk útjai, járdái biztonságos közeledésre alkalmas állapotban legyenek.

Kérünk mindenkit, hogy ezen kötelezettségének tegyen eleget, vigyázzunk saját magunk és más emberek biztonságára!

 

 

Kalocsa Város Önkormányzata