Tájékoztatás barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosok számára

Tisztelt Kalocsai lakosok!

Ezúton tájékoztatom a településen élő barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosságot, hogy a Kormány lehetőséget biztosít a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét (mázsában kifejezve) bejelenteni az önkormányzaton keresztül!

Az igénybejelentést az info@kalocsa.hu e-mail címen vagy a Polgármesteri Hivatal Lakossági Ügyfélszolgálatán lehet megtenni, 2022.09.29. napjáig!

Az igényfelmérés során az alábbi adatokat kell megadniuk:

az igényt jelző háztartások számát és a barnakőszén összesített mennyiségét mázsában kifejezve.

Az igénybejelentés feltételei:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Kalocsa, 2022. 09. 20.
Dr. Kiss Csaba
jegyző